ยูโอบี จัดประกวดจิตรกรรมต่อเนื่อง หนุนศิลปินสู่นานาชาติ เชิญชวนศิลปินในเชียงใหม่และภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าประกวด

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาเพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบข้อมูลโครงการ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UBO Painting of the Year) ครั้งที่ ๙ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ คุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินไทยร่วมสมัยระดับแถวหน้า ผู้สร้างสรรค์ผลงาน “ศิลปะแนวจิตวิญญาณเชิงสัญลักษณ์” ที่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะระดับประเทศในระดับสากล คุณกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ ศิลปินผู้ชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ ๘ (ประเทศไทย) และ คุณนิดา ภู่วนิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสื่อสารและภาพลบักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

การประกวดจิตรกรรมยูโอบีเป็นเวทีการประกวดงานศิลปะหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้ร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑ เดือน อีกทั้งเป็นโอกาสให้ศิลปินได้เสริมสร้างเครือข่ายและพบปะตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรี่ชั้นนำเพื่อต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอาชีพอีกด้วย

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า ศิลปะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ สังคม และประเทศ กลุ่มธนาคารยูโอบีจึงมุ่งสนับสนุนให้ศิลปินมีโอกาสทำตามฝันของตนผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบีมาอย่างต่อเนื่องทั้งประเภทศิลปินใหม่และศิลปินอาชีพ และจากความสำเร็จเมื่อปี ๒๕๖๐ ของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Tear) ที่ คุณสุกิจ ชูศรี ศิลปินจากประเทศไทย ชนะเลิศการประกวดระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรกจนสามารถต่อยอดผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับตนและประเทศไทยด้านศิลปะ ทำให้นานาชาติยอมรับผลงานของศิลปินไทยมากขึ้น นั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางและความสำเร็จของศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี จะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ศิลปินไทยทุกคนเดินตามฝันและความมุ่งมั่นในการเป็นศิลปินอาชีพที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

การเสวนาเพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบข้อมูลโครงการ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UBO Painting of the Year) ครั้งที่ ๙ ในครั้งนี้ คุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา พูดคุยเรื่อง “Achieve the Dream with Passion” ผู้ช่วยศาตราจารย์สมพร รอดบุญ พูดคุยเรื่อง “In the Eyes of Curators” และ คุณกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ และ คุณนิดา ภู่วนิชย์ พูดคุยเรื่อง “การเดินทางบนเส้นทางของการเป็นศิลปิน”

ผู้สนใจที่จะส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งไปได้ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายนนี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ ๒ ตุลาคมนี้ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.uobpoy.com

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011