เฮง ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง ภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10” ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายหมออนามัย ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่มบริสุทธิ์จำนวน 100 แพ็ค และแจกพัดคลายร้อนให้แก่นักปั่นเส้นทางสายเหนือที่เริ่มต้นปั่นมาจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนทุกภาคส่วน และให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011