งานแถลงข่าว การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก ครั้งที่ ๑๙: 19th YMCA World Council

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส Mr. Johan Vihelm Eltvik เลขาธิการสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก พร้อมด้วย นายดนุช ยนตรรักษ์ ประธานสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ แห่งประเทศไทย และ นายราชันย์ มณีกาญจน์ เลขาธิการสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าว การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก ครั้งที่ ๑๙: 19th YMCA World Council ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

YMCA (วาย.เอ็ม.ซี.เอ.) ย่อมาจาก Young Men’s Christian Association เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๔๔ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีอายุ ๑๗๔ ปี เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และการพัฒนาสังคม โดยทำงานเกี่ยวกับเยาวชนกว่า ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ คน วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานตามความเชื่อหลัก คือ “การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” จึงเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความรักและสันติภาพในกลุ่มเยาวชนและชุมชนต่าง ๆ โดยไม่แบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและนานาชาติที่มีเครือข่ายกว่า ๒๓,๐๐๐ แห่ง ใน ๑๒๐ ประเทศ และเป็นองค์กรที่มีอิสระในการทำงาน แต่รวมกันเป็นสหพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยมีสำนักงานใหญ่ สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก อยู่ที่เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในประเทศไทย ทั้งสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพมหานคร และสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในขณะนั้น เป็นผู้แทนพระองค์ทรงกระทำพิธีเปิดอาคารถาวรของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐

การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก ครั้งที่ ๑๙: 19th YMCA World Council จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๘ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011