เริ่มแล้ว การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก ครั้งที่ ๑๙: 19th YMCA World Council ที่เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr. Johan Vihelm Eltvik  Mr. Johan Vihelm Eltvik เลขาธิการสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก นายดนุช ยนตรรักษ์ ประธานสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ แห่งประเทศไทย และ นายราชันย์ มณีกาญจน์ เลขาธิการสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ร่วมกันเปิด การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก ครั้งที่ ๑๙: 19th YMCA World Council ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กรกฎาคมที่นี้

 

YMCA (วาย.เอ็ม.ซี.เอ.) ย่อมาจาก Young Men’s Christian Association เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๔๔ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีอายุ ๑๗๔ ปี เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และการพัฒนาสังคม โดยทำงานเกี่ยวกับเยาวชนกว่า ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ คน วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานตามความเชื่อหลัก คือ “การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” จึงเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความรักและสันติภาพในกลุ่มเยาวชนและชุมชนต่าง ๆ โดยไม่แบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและนานาชาติที่มีเครือข่ายกว่า ๒๓,๐๐๐ แห่ง ใน ๑๒๐ ประเทศ และเป็นองค์กรที่มีอิสระในการทำงาน แต่รวมกันเป็นสหพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยมีสำนักงานใหญ่ สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก อยู่ที่เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในประเทศไทย ทั้งสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพมหานคร และสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในขณะนั้น เป็นผู้แทนพระองค์ทรงกระทำพิธีเปิดอาคารถาวรของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐

อนึ่ง ในช่วงแรกของพิธีเปิดการประชุม Mr. Johan Vihelm Eltvik กล่าวขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย จำนวน ๑๓ คน ที่ติดอยู่ ณ เนินนมสาว ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยทุกคน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011