งาน Smart Startup 2018 วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคมนี้ ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – พาณิชย์โรดโชว์เชียงใหม่ เสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ สู่โมเดลธุรกิจ Thailand 4.0 ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ประกอบการต้องต่อยอดความสำเร็จด้วยรูปแบบการตลาดที่ตอบโจทย์โดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ ไอเดียสร้างสรรค์จึงกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน จัดงาน Smart Startup 2018 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคมนี้ ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นแนวคิดการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (Startup) ในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและก้าวสู่การเป็น Smart Enterprise

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยโซนให้ความรู้และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ, ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตร, และการสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ Chief Strategy Officer (CSO), คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท คิว คิว จำกัด, คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม Social Media Specialist และนักสร้างสรรค์ Creative talk, และ Mr.Jackson NG Innovation Tech-Solution maker, Programmer and Academic, Singapore มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่  กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง (Northern Land Port) โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และโลจิสติกส์ ปัจจุบันมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่จำนวน ๑๙,๕๔๔ ราย ซึ่งการเติมเต็มและปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสังคมผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (STARTUP) ในพื้นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูงในยุคดิจิทัล

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. ๐๘๕ ๑๕๕๕๙๔๐, ๐๘๒ ๗๙๐๒๑๒๗, สายด่วน ๑๕๗๐, E-mail : Smartstartup.creativethailand.net, และ www.dbd.go.th

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011