สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เปิด “ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” จังหวัดเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ เผดิมผล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ นายเดโช ชัยทัพ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกันทำพิธีเปิด ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธี ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

   

ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๕๐ ซุ้ม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคมนี้ เวลา ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011