สุดยอดไอเดียร์ ฮ.พ่นน้ำปุ๋ยยาทางอากาศเกษตรกรยุคใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สุดยอดไอเดียร์ ฮ.พ่นน้ำปุ๋ยยาทางอากาศเกษตรกรยุคใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ ภายหลังที่ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้เครื่องพ่นปรับรูปแบบเป็น ฮ.เล็กบินพ่นน้ำ สารเคมี และปุ๋ยทางอากาศ ให้เกษตรกร จนกระทั่งมีพิธีลงนามร่วมข้อตกลงช่วยแก้ปัญหารายจ่ายเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สองนวัตกรรม รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเกษตรกรไทยยุคใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ

 เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคมที่ผ่าานมา ณ เฮือนม่อนฝ้าย ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง บริษัท ใส่ใจ อะกริคัลเจอร์ จำกัด และ บริษัท นิว ท๊อป พาวเวอร์ จำกัด ร่วมกันลงนามร่วมข้อตกลงร่วมกัน สองนวัตกรรม รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเกษตรกรไทยยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการทำเกษตร ด้วยการปรับเครื่องพ่นน้ำ สารเคมี และปุ๋ยทางอากาศ ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและแรงงาน ไม่เป็นมลพิษในอากาศ โดยมี ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร บรรยายประวัติความเป็นมาของ อิน-จัน พลัส และ ดร.สุรชัย ศรีสารคาม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก แนะนำเรื่องเกษตรยั่งยืนแก่ผู้ร่วมงาน หลังจากการชมวีดิทัศน์การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ ใส่ใจและอิน-จัน พลัส มีการทำพิธีลงนามร่วมข้อตกลงร่วมกัน

ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ ช่วยแก้ปัญหารายจ่ายเกษตรได้เป็นอย่างมาก สองนวัตกรรม รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011