กระหึ่ม ! ! ! ล้านนา ดีป้าจัด Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ ๒ @ เชียงใหม่ พบสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลจากทุกภาคส่วน ปักธงเป็นต้นแบบแห่งการสร้างเมืองนวัตกรรมของประเทศ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand: โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

     

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการลงทุนด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งรัฐบาลต้องการสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “ซุปเปอร์คลัสเตอร์” ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) จึงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

งาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ครั้งที่ ๒ นี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือมีโอกาสเรียนรู้โลกดิจิทัลในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รูปแบบของงานเป็นการประชุม สัมมนา และ Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมชวนท่องเมืองเชียงใหม่ในโลกเสมือนจริงกับโมเดล ๓ มิติ พร้อมถอดบทเรียนหมูป่ากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือกู้ภัยยุคใหม่ และเรียนรู้การใช้นวัตกรรมพัฒนาเมืองผ่านการจำลองเมืองอัจฉริยะ

ไฮไลท์สำคัญของงานคือ การแข่งขันเกมออนไลน์ ‘Aqua Republica International Serious Game Competition 2018’ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดการวิกฤตการณ์ปัญหาน้ำของโลก เช่น การขาดแคลนน้ำ ภาวะน้ำท่วม ปัญหาประชากรเพิ่มขึ้น และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อควบคุมและจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคมนี้ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011