งานแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ และการแสดงดนตรีในสวน: สัญจรจังหวัดเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายนที่ผ่านมา ณ ร้านคาเฟ่เดอมิวเซียม พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว การประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ และการแสดงดนตรีในสวน: สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นคเรศ รังควัต ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

170426 1022 170426 1032

การประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย: มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวดคือ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ทำงานในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเป้นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญและการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์ www.thailandinyourmind.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมนี้

ดนตรีในสวนสัญจรดนตรีในสวนสัญจร

จากนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวด ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบภาพ ความหมายภาพ และคำบรรยายประกอบภาพที่สื่อตรงกับกรอบเนื้อหาและถูกต้องตามหลักภาษา และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยผู้สนใจทั่วไป มีส่วนร่วมในการให้คะแนนภาพถ่ายหรือเปิดโหวตทางเว็บไซด์ www.thailandinyourmind.com ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน-๑๕ กรกฎาคมนี้ เพื่อนำคะแนนจากการโหวตไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการ และจะประกาศผลการประกวดทางเว็บไซด์เดียวกัน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ ๑-๓ จะได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท, ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่มีคะแนนในอันดับที่ ๕-๒๐ จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักประชาสัมพันธ์

ดนตรีในสวนสัญจร

ส่วน การแสดงดนตรีในสวน: สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ นั้น นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กล่าวว่า จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินล้านนาที่จะมาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย โดยมีศิลปินชื่อดัง เช่น คุณปอนด์ The Voice # 5 ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเชียงใหม่ และศิลปินล้านนาร่วมแสดงกับวงดนตรีวงใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำนักร้องนักดนตรีร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมรับฟังกัน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011