ททท. ลำปาง นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางเที่ยว “เมืองต้องห้ามพลาด . . . ลำปาง Plus ลำพูน”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ลำปาง-ลำพูน – เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางเมืองต้องห้าม . . . พลาด ลำปาง Plus ลำพูน ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค โดยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดรอง ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่จะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ซึ่งมีพื้นที่ดูแลและรับผิดชอบจังหวัดลำปางและลำพูน เดินหน้าสร้างการรับรู้พื้นที่และรังสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ภายใต้ Concept เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนเชียงใหม่ ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางเมืองต้องห้าม . . . พลาด ลำปาง Plus ลำพูน ด้วยการนำเสนอจุดเด่นการท่องเที่ยวของพื้นที่และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ที่จะสามารถเสนอขายให้กับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ผนวกกับเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองต้องห้าม . . . พลาด ลำปาง Plus ลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บริษัทนำเที่ยวที่เสนอขายแพ็คเกจทางการท่องเที่ยวให้กับตลาดต่างประเทศจำนวน ๑๙ บริษัท เช่น ASEV TH Co., Ltd. / Pacific World Chiang Mai / Ranvel Tour Ltd. / Asian Plush Travel & Service / France & Fresh Travel Co., Ltd. / Buffalo Tours / Chiang Mai Good Day Tour/ Master Team Lanna Co., Ltd. / RSN Tour / Safari Club Tour / Udomporn Tour Ltd. / Standard Tour / JRD Tour / Chiang Mai Local Tours / และ S.P.Publishing Group Co., Ltd. เป็นต้น พร้อมทั้งมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำทัวร์ และสื่อมวลชนที่จะต่อยอดในการสร้างการรับรู้พื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดลำปาง ที่จะนำบริษัทนำเที่ยวที่ทำแพ็คเกจเสนอขายให้กับกลุ่มตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดญี่ปุ่น พม่า อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย อิตาลี เยอรมนี จีน และเกาหลี เป็นต้น พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รับทราบถึงแนวโน้ม ทิศทางการทำการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในอนาคตได้

เส้นทางการสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว ลำปาง Plus ลำพูน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย วัดสำคัญในตัวเมืองลำปาง และวัดและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถนำมาเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางได้ เช่น วัดป่าฝาง วัดจองคา บ้านหลุยต์ การนั่งรถม้าชมเมืองเก่าตามเส้นทางเสนอขายในโปรแกรมนำเที่ยว การชมแสดงวัฒนธรรมจากชุมชนบ้านปงสนุก การเยี่ยมชมถนนคนเดินกาดกองต้า ถนนคนเดินเสาร์-อาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเสริมงาม ได้แก่ วัดพระธาตุจอมปิง และศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ เป็นต้น

ที่จังหวัดลำพูน คณะเยี่ยมชมวัดพระธาตุดวงเดียว เยี่ยมชมชุมชนพระบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านมังสวิรัติ ไม่รับประทานและไม่นำเนื้อสัตว์เข้าหมู่บ้าน ตามคำสอนสั่งของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พระนักพัฒนาที่ชาวบ้านให้ความนับถืออย่างสูง เยี่ยมชม วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้ เยี่ยมชมวิหารที่ประดิษฐานศพหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาภายในโลงแก้วซึ่งไม่เน่าเปื่อย สักการะพระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย เจดีย์ศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงินฝีมือชาวปกาเกอะญอพระบาทห้วยต้ม เยี่ยมชุมชนบ้านน้ำบ่อน้อย สักการะวัดพระพุทธบาทผาหนาม และวัดบ้านปาง อำเภอลี้ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้ามัดย้อม และงานหัตถกรรมที่บ้านดอนหลวง ชุมชนผ้าทอมือที่สำคัญของอำเภอป่าซาง และร่วมกิจกรรมปั้นพระที่วัดมหาวัน

นี่คือหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ package ที่หลากหลาย และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทนำเที่ยวในการเสนอขายให้กับกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดลำปางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดลำพูน และขยายวันพักในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนให้ยาวนานขึ้น กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้หากขาดภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่จะจับมือและสานพลังไปด้วยกัน ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานลำปาง คาดหวังที่จะให้ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางและลำพูน มีส่วนรับรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน เนื่องจากจังหวัดลำปางและลำพูนกำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มตลาดต่างประเทศ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011