ททท. นครสวรรค์ นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเชียงใหม่ ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางเที่ยว “พิจิตร-นครสวรรค์”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

พิจิตร-นครสวรรค์ – เมื่อวันที่ ๗-๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางพิจิตร-นครสวรรค์ ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค โดยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดรอง ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่จะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ ซึ่งมีพื้นที่ดูแลและรับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร เดินหน้าสร้างการรับรู้พื้นที่และรังสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ภายใต้ Concept เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเชียงใหม่ ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางพิจิตร-นครสวรรค์ ด้วยการนำเสนอจุดเด่นการท่องเที่ยวของพื้นที่และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ที่จะสามารถเสนอขายให้กับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ผนวกกับเส้นทางการท่องเที่ยวพิจิตร-นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บริษัทนำเที่ยวที่เสนอขายแพ็คเกจทางการท่องเที่ยวให้กับตลาดต่างประเทศและสื่อมวลชนที่จะต่อยอดในการสร้างการรับรู้พื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น

เส้นทางการสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวพิจิตร-นครสววรค์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย วัดสำคัญในจังหวัดพิจิตร และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถนำมาเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรได้ เช่น วัดศรีศรัทธาราม หรือวัดโบสถ์จระเข้ ซึ่งอุโบสถเป็นสีขาวทั้งหลัง ภายในมีภาพวาดพญาชาละวันบนกำแพงและบานประตู, วัดท่าหลวง ซึ่งภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองพิจิตร, ศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระยาโคตรบอง, อุทยานเมืองเก่าพิตร ซึ่งประกอบด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า และสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร, ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วังกลม ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๕ มีขอนไม้ลอยมาติดอยู่ ณ ท่าน้ำบ้านวังกลมเหนือ ชาวบ้านพยายามผลักให้ขอนไม้ออกไปหลายครั้ง แต่ขอนไม้ก็ยังคงลอยมาติดที่เดิม ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันกู้ขึ้นมา และให้ช่างไม้ชาวจีนแกะสลักเป็นองค์เจ้เาพ่อ และอัญเชิญประดิษฐาน ณ ศาลที่สร้างขึ้นตรงตลิ่ง แล้วเรียกว่า เจ้าพ่อวังกลม, ตลาดเก่าวังกรด ซึ่งบอกเรื่องราวในอดีตและให้ความทรงจำแก่ผู้ไปเยือน ผ่านสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้เก่า อีกทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของย่านเก่าวังกรด ข้าวของเครื่องใช้เคยใช้ในอดีตยังคงมีให้เห็นและใช้งานอยู่ในปัจจุบันแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม, และบึงสีไฟ เป็นต้น

ที่จังหวัดนครสวรรค์ คณะร่วมตักบาตรตอนเช้า ณ กำแพงแห่งความจงรักภักดี, วัดท้ายน้ำ ซึ่งสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อเงิน ภายในวัดมีกุฏิที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเงิน และภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังงดงามด้วยภาพโทนสีซีเปีย, วัดเกยไชยเหนือ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำน่าน เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในวัดมีเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมธาตุ เป็นเจดีย์ทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม สร้างในสมัยพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา, ชมวิธีขึ้นเก็บน้ำตาลจากงวงตาล และการทำน้ำตาลสดเกยไชย, ชมและสักการะสิ่งศักดิ์ ณ วัดวรนาถบพิตร หรือวัดกบ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ ภายในวัดมีโบราณวัตถุมากมาย มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และมีเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ, เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมความงามของวัดคีรีวงศ์ ซึ่งภายในพระอุโบสถมีภาพวาดพระเจ้าสิบชาติ ภาพพุทธประวัติปางแสดงปฐมเทศนาและปางแสเงโอวาทปาฏิโมกข์ พระพุทธชินสีห์ และพระจุฬามหาเจดีย์, ร่วมงานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนทวาราวดี ณ โบราณสถานเมืองบนโคกไม้เคน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๙ ต้น และร่วมชมงานแสดงแสงสีเสียงเรื่อง “เมืองบนโคกไม้เคน เรืองรวีนิจนิรันดร์”, ล่องเรือชมบัวและชมนกที่บึงบอระเพ็ด บึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำจำนวนมาก เช่น นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งพบครั้งที่แรกที่บึงบอระเพ็ดแห่งนี้ จระเข้ ปลาเสือตอ และนกเป็ดน้ำอพยพ เป็นต้น ซึ่งพื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด, ศักการะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่เป็นที่เคาระสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของชุมชน อีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถชมต้นแม่น้ำเจ้าพระยาได้ชัดเจนที่สุด, ศาลเจ้าแม่หน้าผา ซึ่งเดิมใช้ไม้จันทน์ดำแกะสลักรูปเจ้าแม่ และมีความเชื่อว่า เจ้าแม่ชอบรับประทานหมาก ปัจจุบันมีการปั้นรูปเจ้าแม่ขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นแบบจีน และรู้จักกันในนาม เจ้าแม่หน้าผา ประชาชนนิยมไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทุกปีจะมีการนำองค์ปิงเถ่ากงและปิงเถ่าม่า ร่วมขบวนแห่ที่เรียกว่า เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ, ชมความอลังการของวัดศรีอุทุมพร และกราบสรีระหลวงพ่อจ้อย ซึ่งภายในวัดมีกุฏิเรือนไม้สักทั้งหลัง และเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อหยกเขียว และหุ่นขี้ผึ่้งหลวงพ่อจ้อย

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของเส้นทางการสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวพิจิตร-นครสววรค์ ในครั้งนี้ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล ซึ่ง นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเป็นงานประเพณีตักบาตรด้วยเทียนโพธิ์แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่ ๘-๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา ลักษณะของกิจกรรมเป็นการตักบาตรเทียนที่พิมพ์เป็นรูปใบโพธิ์ มีพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูปเดินถือบาตรรับเทียนจากชาวบ้านที่ยืนเรียงแถวรอใส่บาตรกันอย่างคับคั่งตั้งแต่บริเวณพิธีตรงตีนบันไดเขาไหว้พระ ขึ้นไปบนเขาด้วยบันไดจำนวน ๑๙๙ ขั้น เมื่อการใส่บาตรเสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มพิธีหล่อเทียนจำนวน ๙ ต้น เพื่อทำเป็นเทียนจำนำพรรษา อนึ่ง ประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลนี้ มีการจัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขาไม้เดน และมีการแสดงแสงสีเสียง อีกทั้งมีการประกวดขบวนรถตกแต่งเทียนพรรษาของชุมชน การแสดงพื้นบ้านของอำเภอพยุหะคีรีอีกด้วย

นี่คือหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ package ที่หลากหลาย และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทนำเที่ยวในการเสนอขายให้กับกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เชื่อมโยงไปยังจังหวัดพิจิตร และขยายวันพักในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรให้ยาวนานขึ้น กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้หากขาดภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่จะจับมือและสานพลังไปด้วยกัน ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ คาดหวังที่จะให้ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร มีส่วนรับรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรกำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มตลาดต่างประเทศ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011