กิจกรรม “เที่ยวได้ทุกวัน สีสันตะวันออก” ในโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จันทบุรี – ระยอง – เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดจันทบุรีและระยอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ในนามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรม เที่ยวได้ทุกวัน สีสันตะวันออก ให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้สื่อข่าว มัคคุเทศก์ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน จำนวน ๑๖๐ คน ด้วยการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางจันทบุรี-ระยอง

เส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางจันทบุรี-ระยองในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการที่คณะสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก เยี่ยมชมชุมชนริมน้ำจันทบูร เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ชมทิวทัศน์ ณ จุดชมวิวเนินนางพญา ชมตึกแดง คุกขี้ไก่ ชม OASIS SEA WORLD เยี่ยมชมวัดมังกรบุปผาราม เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ เยี่ยมชมตลาดสูงเนิน และกราบสักการะวัดเขาสุกิม

ที่จังหวัดระยอง คณะเยี่ยมชมชุมชนบ้านจำรุง อนุสาวรีย์สุนทรภู่ และตลาดบ้านเพ ตามลำดับ

นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำมาขับเคลื่อนโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรม เที่ยวได้ทุกวัน สีสันตะวันออก เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ด้วยตัวเองนอกเหนือจากการรับรู้จากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการจับจ่ายใช้สอยของฝากและสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็น ๑ ใน ๑๘ กลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011