ปาตานี ร่วมสมัย: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคปาตานี ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม นำเสนอนิทรรศการศิลปะ ปาตานี ร่วมสมัย: นิทรรศการศิลปะจากภูมิภาคปาตานี ซึ่งผลงานศิลปะที่รวบรวมอยู่ในนิทรรศการนี้คัดสรรจากผลงานที่เกี่ยวกับภูมิภาคปาตานี ที่สร้างขึ้นต่างช่วงเวลากันจากศิลปินกว่า ๒๗ ท่าน ทั้งจากศิลปินในภูมิภาคนี้จนถึงศิลปินที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าว นิทรรศการนี้จึงเป็นการรวบรวมมุมมอง วิธีคิด และปฎิกิริยาหลากหลายของศิลปิน ซึ่งผลิตขึ้นในช่วงเวลากว่าสิบสามปี

ภูมิภาคปาตานี เป็นคำที่ใช้เรียกอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่กลายมาเป็นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และบางส่วนในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมมาจากความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มลายู ซึ่งเรื่องราวส่วนมากที่มักได้ยินเกี่ยวกับภูมิภาคปาตานีในรอบสิบสามปีที่ผ่านมามักเป็นภาพความรุนแรง คำถามของนิทรรศการนี้จึงตั้งต้นที่ว่า แล้วผลงานเชิงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยอันเกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคปาตานีจะมีลักษณะ สำเนียง เรื่องราว และไวยากรณ์อย่างไร

นิทรรศการนี้จะพาผู้ชมสำรวจภาพสะท้อนหลากหลายของศิลปินที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคปาตานี และนำเสนอเรื่องราวของชีวิตวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่ อันเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปิน นักประพันธ์ ช่างภาพ ผู้ผลิตภาพยนตร์เชิงสารคดี และสถาปนิก อันนำสู่การเกิดและขยายตัวขึ้นของพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย แน่นอนว่า ผลงานที่คัดสรรสู่นิทรรศการ
นี้ย่อมไม่สามารถแทนเสียงทั้งหมดและไม่ใช่ภาพตัวแทนทั้งหมดของพื้นที่ แต่นิทรรศการนี้อยากเชิญชวนให้รู้จักและขบคิดเกี่ยวกับภูมิภาคปาตานี ตลอดจนระยะห่างและพรมแดนระหว่าง “เรา”

เพื่อที่จะทำความรู้จักกับภูมิภาคปาตานี พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมจะจัดกิจกรรมสาธารณะ ทั้งกิจกรรมเสวนาวิชาการ ฉายภาพยนตร์และสารคดี รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนกับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดช่วงนิทรรศการ

ปาตานี ร่วมสมัย: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคปาตานี เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011