สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ @เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ @เชียงใหม่: ทะลุมิติ!! ตะลุยแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติของประเทศ

        เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายนที่ผ่านมา ณ ส่วนจัดแสดงความสามารถสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันเปิด มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ @เชียงใหม่: ทะลุมิติ!! ตะลุยแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี

มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ @เชียงใหม่: ทะลุมิติ!! ตะลุยแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี ใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรณีวิทยา ได้แก่ นิทรรศการทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี นิทรรศการอุทยานธรณี นิทรรศการไดโนเสาร์ไทย นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในประเทศไทยทั้ง ๗ แห่งของประเทศ และกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมเปิดตัวไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยในรูปแบบของสวนดึกดำบรรพ์ พร้อมด้วยหุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ค้นพบจากแหล่งต่าง ๆ ของไทยและเป็นชนิดใหม่ของโลก จำนวน ๙ สายพันธุ์ ได้แก่ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่, อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ, สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซีส, กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส, สยามโมซอรัส สุธีธรนิ, ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ, สยามโมดอน นิมงามอิ, ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ และสิรินธรนา โคราชเอนซิส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงหุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน Kids Zone เช่น Fossil discovery, Dino parade, และ Walking dinosaur เป็นต้น

สวนสัตว์เชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ทะลุมิติ!! ตะลุยแดนไดโนเสาร์โลกล้านปี ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีและกำเนิดไดโนเสาร์ไทยได้ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ถึง ๒๔ ตุลาคมนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011