ททท. เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์เชียงใหม่-เวียดนาม

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.เชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ นำโดย นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยว รวม ๒๗ ราย จำนวน ๓๓ คน เดินทางไปจัดงานส่งเสริมการขายและพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเมือง Dong Hoi (Quang Binh-กว่างบิน ) เว้ ดานัง และฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ระหว่างเชียงใหม-กว่างบิน และเมืองใกล้เคียงให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางบินของสายการบิน Jetstar Pacific Airline ที่บินตรงระหว่าง Dong Hoi- Chiangmai ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคมที่ผ่านมา  2560 สัปดาห์ละ ๒ เที่ยวบิน โดยได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโฮจิมินต์ ในการประสานงานเชิญผู้ประกอบการจากเมืองกว่างบิน เว้ ดานัง และฮอยอัน เข้าร่วมงาน จำนวน ๕๔ ราย ซึ่งได้รับการตอบรับและสนใจเป็นอย่างมาก

จากการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยบริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยว จำนวนหลายรายประสบความสำเร็จในการขายทัวร์และสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ และมีการสั่งจองการเดินทางท่องเที่ยวบ้างแล้ว ถือว่า การเจรจาครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง Dong Hoi (Quang Binh-กว่างบิน ) เว้ ดานัง และฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นอย่างดี

 

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011