เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองที่จะมีขึ้นในวันที่ ๔ ตุลาคมที่จะถึงนี้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองในวันที่ ๔ ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองคืบหน้าไปแล้วเกือบร้อยละ ๕๐ คงเหลือเพียงวัสดุตกแต่งจากส่วนกลางเพื่อนำมาตกแต่งตามแบบเท่านั้น

เชียงใหม่นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน โดยแบ่งเป็น ๑๗ คณะ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ฝ่ายตกแต่งสถานที่และก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายสถานที่จอดยานพาหนะและการขนส่ง เป็นต้น และเพิ่มเติมมาอีก ๑ คณะ ได้แก่ คณะทำงานศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการเตรียมการทุกด้าน เพื่อเชื่อมประสานทุกคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง มอบหมายให้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทำงานของศูนย์ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอังคาร

ในส่วนของความคืบหน้าภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง นั้น ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเกือบร้อยละ ๕๐ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ส่วน ส่วนฐานล่างมีการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในส่วนของโครงสร้างเหล็กพื้นฐานที่จะก่อเป็นรูปพระเมรุมาศจำลองตามแบบสำนักพระราชวังและกรมศิลปากร ซึ่งขึ้นโครงเสร็จแล้ว เหลือเพียงองค์ประกอบในการประดับตกแต่งตามแบบจิตรกรรมและประติมากรรมตามที่กรมศิลปากรออกแบบ โดยขณะนี้รอวัสดุจากส่วนกลางที่จะส่งมายังจังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดคือ วันที่ ๑๐ ตุลาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายพิธีการ เตรียมดำเนินการพิธีบวงสรวงใหญ่ ซึ่งมีการกำเนิดฤกษ์ที่เหมาะสมตามประเพณีไทยและประเพณีล้านนา โดยกำหนดไว้เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ในส่วนของการประดับตกแต่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จ เพื่อจะนำไปทำพิธียกยอดฉัตรในวันดังกล่าว และบวงสรวงในวันเดียวกัน ส่วนกำหนดการในพิธีอย่างละเอียด นั้น จะกำหนดมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เพื่อนำไปสู่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคมที่จะถึงนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011