การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ แก้ปัญหาการขายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวราคาต่ำกว่าทุน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิค เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาการขายทัวร์ออนไลน์ต่ำกว่าทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว FIT ของบริษัทนำเที่ยวออนไลน์ (OTA) และ web site ขายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน

ในโอกาสเดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แนะนำชมรมท่องเที่ยวออนไลน์ประเทศไทย (Online Tourism Club Thailand: OTC) โดยมี คุณนิพนธ์ บุญมาสุวราญ ประธานชมรม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติของชมรมที่ดำเนินการได้สำเร็จในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายสันติ ชุดินธรา กล่าวว่า จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีนักท่องเที่ยวที่จัดการการเดินทางเอง นั้้น ส่วนใหญ่จองบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ และด้วยการแข่งขันทางออนไลน์ จึงใช้มาตรการการขายในราคาที่ต่ำกว่าทุน หรือขายตัดราคา ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ จะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสนุกในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย รวมถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งขณะนี้การขายราคาต่ำกว่าทุนบนเว็บไซต์ออนไลน์ในสาธารณประชาชนจีนปรากฏเห็นอย่างชัดเจน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองเห็นความรุนแรงของปัญหานี้ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในภาพรวม จึงร่วมมือกับชมรมท่องเที่ยวออนไลน์ประเทศไทย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ตัวอย่างจากชมรมท่องเที่ยวออนไลน์ประเทศไทยเป็นแนวปฏิบัติ

นายสันติ ชุดินธรา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการหารือกันในวันนี้ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมประชุม เห็นชอบร่วมกันที่จะหารือกันต่อไป โดยยึดแนวทางของชมรมท่องเที่ยวออนไลน์ประเทศไทยเป็นแนวทาง

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ผู้รับผิดชอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียินดีเป็นตัวกลางประสานการหาแนวทางแก้ปัญหานี้ตามแนวทางที่ได้รับฟังจากชมรมท่องเที่ยวออนไลน์ประเทศไทยที่เล่าประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฟัง ซึ่งเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คงร่วมกันแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันได้

อนึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ คน เป็นนักท่องเที่ยวจากสาธารณประาชนจีนประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011