การประชุมหารือแนวทางการทำงานอาสาสมัครเฉพาะกิจด้านการประชาสัมพันธ์ในวันวันพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการทำงานอาสาสมัครเฉพาะกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ในวันพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีอาสาสมัครเฉพาะกิจด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมประชุมหารือเป็นจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยเสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และกระปุกออมสิน จากนั้นหัวหน้าทีมจะได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯ แต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ ตุลาคมที่จะถึงนี้ และในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้

 

และในวันเดียวกัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับข้าวสารพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ นำไปประกอบอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดหาข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม โดยเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมีเครือข่ายร่วมบริจาคข้าวสารแล้ว ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมโรงสีข้าวอำเภอฝาง ชมรมโรงสีข้าวอำเภอแม่อาย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายข้าวสารพระราชทานฯ ต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011