เดอะพิซซ่าคอมปะนีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านประจำภาคเหนือ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เดอะพิซซ่าคอมปะนีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เฟ้นหา ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ทั่วประเทศ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งภาคกลางจัดที่กรุงเทพมหานคร ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา โดเน้นให้ครูนำการส่งเสริมรักการอ่านไปปรับใช้ในโรงเรียน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ คุณกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ คุณภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะพิซซ่าคอมปะนี ประเทศไทย ส่วนแฟรนไชน์และฝ่ายปฏิบัติงาน ร่วมกันเปิดกิจกรรมโรดโชว์ โครงการเดอะพิซซ่าคอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำภาคเหนือ โดยมี คุณสัมพันธ์ หิรัญเจริญ ตันแทน แฟรนไชส์ เดอะพิซซ่าคอมปะนี จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

กิจกรรมนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กไทยอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างนักอ่านสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ” โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบรรยายเพิ่มเติมโดย คุณศกุนตลา สุขสมัย ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่าคอมปะนีชวนน้องอ่าน ปีที่ ๑๕ ในหัวข้อ “ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน เป็นไปได้ไม่ยากอย่างที่คิด” และ “เคล็ดไม่ลับกับการสร้างยุวบรรณรักษ์” พร้อมเวิร์คชอปกิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นการอ่าน กับตัวแทนครูประถมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน จำนวน ๔๐ คน จากโรงเรียนในภาคเหนือ

คุณภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ กล่าวว่า โครงการเฟ้นหา ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมรักการอ่านที่ต่อยอดมาจากโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่าคอมปะนีชวนน้องอ่าน ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๕ แล้ว โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มครู เพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพของครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน และนักเรียน โดยมีการโรดโชว์ไปยังเขตภูมิภาครวม ๔ ภูมิภาค เขตภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และครั้งต่อไปที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคใต้ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งโครงการนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ แห่ง ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้โดยสามารถนำความรู้ แนวคิด และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในกระบวนการกระตุ้นการอ่านให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน

คุณภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ กล่าวต่อไปอีกว่า ครูที่ผ่านการอบรม จะดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน เข้าร่วมการคักเลือกเพื่อรับรางวัลกียรติยศ ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อยกย่องเป็นครูต้นแบบ ให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ครูท่านอื่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011