พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอเมือง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พสกนิกรเขตอำเภอเมืองจำนวน ๑๒๕,๐๐๐ คน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และเสร็จสิ้นในเวลา ๒๓.๓๙ น.

งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอเมือง นอกจากจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ “Chiang Mai: The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๓๗ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ ตุลาคม ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และการแสดงมหรสพโดยสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ ตุลาคม-เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ ตุลาคม ณ บริเวณพิธี จำนวน ๔ เวที อีกด้วย

ต่อมาในวันที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพสกนิกรร่วมกันอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุดอกไม้จันทน์ ไปประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ พลับพลาสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง ผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง ๒๕ อำเภอ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๒๐,๑๕๖ คน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011