งานแถลงข่าว “กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและพื้นที่ขนส่งมวลชน”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ Assistant General Manager ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและพื้นที่ขนส่งมวลชน ภายใต้โครงการลำดับที่ ๑๒ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เดินทางไปท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน จากข้อมูลของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๙,๖๐๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ ๖,๗๐๐,๐๐๐ คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ ๒,๙๐๐๐,๐๐๐ คน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดคือชาวจีน รองลงมาคือชาวญี่ปุ่น และชาวสหรัฐอเมริกาตามลำดับ

สำหรับช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาถึงนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมที่ใกล้ที่สุดคือ เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันจัดเป็นประจำทุกปี และปีนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สิ่งที่ชาวเชียงใหม่ต้องช่วยกันคือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การต้อนรับ ดูแล เอาใจใส่ และไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และกลับไปเยือนเชียงใหม่อีก

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและพื้นที่ขนส่งมวลชน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

วันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้การขนส่งทางบกเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่

วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

วันที่ ๓-๔ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรม การจัดซุ้มสาธิตกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมทำโคม กระทงใบตอง ตัดตุง และตกแต่งซุ้มประตูป่า ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและนำของที่ตนเองทำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011