งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๐

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓, พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์ฺการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นางสิริยา บุญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, และ นายมานพ แย้มอุทัย ตัวแทนจาก สสส. และเครือข่ายงดเหล้าเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ที่จะจัดให้มีขึ้นขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายนนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

  

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาทุกคนอยู่ในห้วงแห่งความวิปโยคจากการสูญเสียและอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๕๙ ในรูปแบบการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ในปีนี้เราผ่านครบ ๑ ปีแล้ว แม้ว่าทุกคนจะยังคงไม่คลายจากความรู้สึกอาลัยและโศกเศร้า แต่เราก็ต้องผ่านมันไปด้วยกัน เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกแห่งการเฉลิมฉลองรัชกาลใหม่ การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๐ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็จะกลับมามีสีสันและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเชียงใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบย้อนยุคที่มีกลิ่นอายความเป็นล้านนาเพื่อนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศด้วยความภาคภูมิใจเต็มที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดยคาดว่า ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวภายในงานประเพณียี่เป็งครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดเชียงใหม่จึงฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และขอความร่วมมือกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเรื่องอันตรายที่อาจเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย รวมทั้งช่วยกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน โดยในส่วนการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน นั้น จะสามารถกระทำได้ในช่วงลอยกระทงวันที่ ๓ พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐-๐๑.๓๐ น. ของวันถัดไป

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด จะมีการนั่งรถรางชมความงามของสีสันเมืองเชียงใหม่ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และในวันที่ ๔ พฤศจิกายน จะมีขบวนแห่กระทงใหญ่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ขบวน และจะแตกต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มาตรงที่ปีนี้ไม่มีขบวนแห่กระทงเล็ก แต่จะมีกิจกรรมวัฒนธรรมเข้ามาแทน ได้แก่ ต๋ามผางปะตี๊ดส่งฟ้าฮักษาเมือง, ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด, จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง,จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์, การแสดงศิลปวัฒนธรรม สี่แจ่งเมือง โดยมีเวทีบนบก ๓ เวที และเวทีลอยน้ำ ๑ เวที, การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่, การประกวดเทพียี่เป็งและเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่

นางปิ่นนาถ เจริญผล กล่าวว่า การจัดงานประเพณียี่เป็งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากการเฉลี่ยรายได้ที่จะเข้ามาในจังหวัดจากนักท่องเที่ยวที่ประเมินต่อคน ประมาณ ๔,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท ซึ่งน่าจะได้เม็ดเงินเข้าจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐-๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนยอดจองห้องพัก นั้น เนื่องจากยังพอมีเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไปได้ ซึ่งจากการตรวจเช็คยอดจองห้องพักจากสมาคมโรงแรมไทยพบว่า เฉลี่ยยอดจองห้องพักอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๘๐ ดังนั้นในอีก ๒-๓ วันข้างหน้านี้ค่าเฉลี่ยดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นสูงประมาณร้อยละ ๘๕-๙๐ ซึ่งเมื่อเทียบกับยอดรวมการท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่มีมากกว่า และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเวลา

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011