มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยมในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อคืนวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ และจัดให้มีการประกวดกระทงใหญ่ขึ้นในคืนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

กระทงใหญ่ในครั้งนี้มีทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ กระทง ภายใต้แนวคิดการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงครองราชย์สืบสันตติวงศ์ เป็นกระทงสนับสนุน ๖ กระทง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่, สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่, สายการบินแอร์เอเชียร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, และบริษัท สายการบินไทยสมายล์ จำกัด และกระทงประกวด ๑๘ กระทง ได้แก่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, บริษัทเทสโก้โลตัส เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โรงเรียนธรรมราชศึกษา, สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, ร้านแฮปปี้ไทม์, กลุ่มราชาวดี, วัดพยากดอนแก้วโพธิญาณ, กลุ่มเฮือนฟ้อนบัวจันทร์, วัดฉิมพลีวัน, ร้านเฮือน ณ เชียงใหม่, ร้านภูษาศิลป์เชียงใหม่, มูลนิธิรักษ์ไทย, ร้านอลังการล้านนาครีเอชั่นเชียงใหม่, และคณะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. เชียงใหม่ ซึ่งการปะกวดอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑. กระทงที่ส่งเข้าประกวดต้องตกแต่งให้สวยงาม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ไม่เกิน ๔ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความสูงไม่ควรเกิน ๔.๕๐ เมตร มิเช่นนั้นจะลอดสะพานจันทรน์สมไม่ได้

๒. จำนวนผู้เข้าร่วมริ้วขบวนแห่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ริ้วขบวนแห่ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมเพรียง สวยงาม การแต่งกายเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนา หรือชุดของคนล้านนาที่มีความเหมาะสมกับแต่ละยุคสมัยของสังคมล้านนา และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับกระทงที่ส่งเข้าประกวด

๓. ต้องมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบริ้วขบวนแห่ โดยกำหนดจุดการแสดงไว้ ๑ จุด เวลาไม่เกิน ๕ นาที ณ หน้าปะรำพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

๔. ห้ามติดป้ายโฆษณาสินค้าบนรถกระทง ห้ามล้อเลียนและหาเสียงทางการเมือง ห้ามเสียดสีต่อบุคคลสำคัญและพระพุทธศาสนา

ผลการประกวดมีดังนี้

๑. รางวัลกระทงยอดเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รนับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยราลวัลและเกียรติบัตร

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011