งานเกษตรภาคเหนือปีนี้นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ปีนี้นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้ประชาชนได้รับความรู้ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายนนี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ภายใต้ธีม “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน” ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชน ได้รับทั้งความรู้และตัวอย่างที่สัมผัสได้จริง พร้อมร่วมสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ศาสตร์แห่งพระราชา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ” อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพไปจัดจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

  

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายนนี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น นิทรรศการของมูลนิธิโครงการหลวง, นิทรรศการโครงการพระราชดำริ, การประชุมสัมมนาวิชาการ, นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, นิทรรศการแปลงสาธิตเกษตร, การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน ๑๖ หลักสูตร, กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและตลาดนัดเกษตร เป็นต้น โดยคาดว่า จะมีผู้ไปร่วมงานไม่ต่ำกว่า ๗๐,๐๐๐ คน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011