นิทรรศการ “ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตรจารย์ ดร.วรลักษณ์ บุญยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร และ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ปฎิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมกันเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ และผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๔ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะร่วมงานจำนวนมาก

อนึ่ง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ นั้น จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมส่งผลงาน จำนวน ๑๓๘ คน มีผลงานทั้งสิ้น ๑๐๘ ผลงาน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัล จำนวน ๑๔ รางวัล มหาวิทยาลัย และคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการ ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งนี้ จำนวน ๖๘ ผลงาน เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน ๖ ผลงาน และผลงานร่วมแสดง จำนวน ๓๒ ผลงาน ซึ่งผลงานที่ไม่ได้นำมาจัดแสดง นั้น หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร จัดทำเป็นวีทีทัศน์ให้ได้ชมอย่างครบถ้วน

ส่วนผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๔ นั้น จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมส่งผลงาน จำนวน ๓๑๒ คน มีผลงานทั้งสิ้น ๔๕๓ ผลงาน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัล จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลสนับสนุน จำนวน ๗ รางวัล และคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการ ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งนี้ จำนวน ๗๐ ผลงาน เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน ๕ ผลงาน และผลงานร่วมแสดงอีก จำนวน ๕๙ ผลงาน

ผลงานที่นำมาแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาด้านฝีมือและการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาต่าง ๆ ของเยาวชน ทั้งด้านจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ที่ถูกกลั่นกรองและคัดสรรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทำให้เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้กว้างไกล และแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและพัฒนาการทางศิลปะของประเทศไทยอีกด้วย

นิทรรศการ ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐ นี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๒๘ พฤศจิกายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011