งานแถลงข่าวมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๙ (29th Chiangmai Food Festival)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีการจัดงานแถลงข่าว มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๙ (29Th Chiangmai Food Festival) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๘  ธันวาคมนี้ เวลา ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้รูปแบบของงานว่า “กินเที่ยว อาหารถิ่น วิถีล้านนา” คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่จากช่วงระยะเวลาจัดงานไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นายชวลิต ฉ่อนเจริญ ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้คณะกรรมการชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิชาญ ตั้งต้นตระกูล เป็นประธานการจัดงาน และคาดว่า การจัดงานครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังความร่วมมือทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, เทศบาลนครเชียงใหม่, บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ กิจกรรมกาดมั่ว ครัวฮอม ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร ความเป็นอยู่แบบวิถีชุมชนดั้งเดิม การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การสาธิตทำอาหารถิ่นพื้นเมืองแบบดั้งเดิมและแนวฟิวชั่น และการประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองและอาหารไทยระดับเยาวชน

ส่วนที่ ๒ การออกร้านจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่กว่า ๕๐ ร้านค้า

ส่วนที ๓ เมนูเด็ดร้านดังในเชียงใหม่ ช่วงนาทีทองลดราคาพิเศษสุด จากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๔ กิจกรรมบันเทิง ได้แก่ การประกวดธิดาอาหาร (Miss Food Festival 2017) และการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากนักร้องและวงดนตรีที่มีชื่อเสียง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.cmrchiangmai.net, และชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๑๓๖๙๕ และ ๐๘๑ ๕๓๑๕๘๑๐

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011