กว่างบิ่ง เพรสทริป

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ นครด่งเหย จังหวัดกว่างบิ่ง ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จาก ๑๕ สำนักข่าว เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดกว่างบิ่ง โดยมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกว่างบิ่ง, สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกว่างบิ่ง, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่, และสายการบิน JetstarPacific ให้การสนับสนุนการเดินทาง

การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดกว่างบิ่งครั้งนี้ มีการแบ่งสื่อมวลชนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเยี่ยมชมถ้ำพาราไดซ์ อุทยานแห่งชาติฟองญา-กาบัง, Zipline Dark Cave, แม่น้ำเซิน, บ้านเกิด ท่านหวอ เหวียน ยัป, เนินทราย, ประตูเมืองกว่างบิ่ง, และตลาดด่องเหย กลุ่มที่สองเยี่ยมชมถ้ำตู่หลาน อำเภอมินฮวา, ทะเลสาบเยนฝู, และโรงแรมในนครด่องเหย รวมระยะเวลาในเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดกว่างบิ่งทั้งสิ้นเป็นเวลา ๒ วัน ส่วนวันที่ ๓ เป็นการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกว่างบิ่ง, สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกว่างบิ่ง, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่, สายการบิน JetstarPacific, และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกว่างบิ่ง ในเรื่องการเสริมสร้างการท่องเที่ยวจังหวัดกว่างบิ่ง, จังหวัดเชียงใหม่, และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่

กว่างบิ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ ๔๙๐ กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ ๑,๑๖๐ กิโลเมตร การเดินทางไปถึงกว่างบิ่งสะดวกมาก ด้วยการใช้รถโดยสาร รถไฟ และเครื่องบินที่เชื่อมจากกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ นอกจากนี้ กว่างบิ่งอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งมีทางหลวง 12A ที่เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมโยงสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ผ่านประตูด่านพรมแดนจาลอซึ่งเป็นประตูทิศตะวันออกของทั้งบริเวณภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

กว่างบิ่งเป็นอาณาจักรแห่งถ้ำ ซึ่งมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ Phong Nha – Ke Bang ที่มีอยู่เกือบ ๓๐๐ ถ้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีป่าดึกดำบรรพ์ที่มีความหลากหลายลักษณะทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา และชีวภาพอยู่ในระดับชั้นนำของโลก สำหรับจุดที่น่าประทับใจของถ้ำนั้น ไม่เพียงแต่ความสวยงามอย่างยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความรู้สึกที่อยากจะได้พิชิตถ้ำของนักสำรวจด้วย ความท้าทายและการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนในกระบวนการการค้นพบถ้ำเหล่านี้ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมสถานที่ที่งดงาม มโหฬาร และเหนือจินตนาการ ซึ่งหากมีการพูดถึงถ้ำก็จะนึกถึงกว่างบิ่งทันที ดังนั้น การท่องเที่ยวสำรวจผจญภัยจึงถือเป็นแบรนด์ของการท่องเที่ยวในดินแดนกว่างบิ่ง เมืองที่มีทั้งลมและแดดแห่งนี้

กว่างบิ่งไม่เพียงแต่เป็นอาณาจักรแห่งถ้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณอีกด้วย เจดีย์โบราณ HONG PHUC วัด Kinh Thien ตำบล My Thuy อำเภอ Le Thuy ซึ่งมีอายุกว่า ๗๕๐ ปี ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดกว่างบิ่ง ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของวัดกล่าวว่า วัดนี้เคยต้อนรับพระพุทธเจ้า Tran Nhan Tong เข้าชมพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพสำหรับชุมชนของพระมหากษัตริย์และบุคคลทั่วไป ชื่อของวัดหมายถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ วัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่สำหรับบูชาพระพุทธเจ้า แต่ยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้อีกด้วย เจดีย์โบราณ HONG PHUC วัด Kinh Thien ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ระดับชาติ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกว่างบิ่ง เขตด่งฝู นครด่งเหย จังหวัดกว่างบิ่ง โทร. (+๘๔ ๒๓๒) ๓ ๘๖๘ ๖๗๘, แฟกซ์: (+๘๔ ๒๓๒) ๓ ๘๘๖ ๓๖๗, และ www.quangbinhtourism.com

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011