การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

โครงการเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF) ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพประกอบ (Illustration)

จัดโดยวิทยากรชาวต่างชาติคือ คุณแอนเดอร์ส ลินฮอล์ม ผู้จะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สั่งสมมา ๓๐ กว่าปีในด้านออกแบบกราฟฟิกและวาดภาพประกอบ เริ่มตั้งแต่ระยะแรกของการวาดภาพประกอบที่ยังไม่มีเทคโนโลยีมาช่วย พัฒนาการมาถึงการใช้คอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวาดภาพประกอบ สาธิตการวาด ภาพประกอบอย่างละเอียด ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยเริ่มจากขั้นตอนการร่างภาพคร่าว ๆ ไปทีละขั้นตอนจนได้ ภาพประกอบออกมาหนึ่งภาพ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพประกอบโดย คุณแอนเดอร์ส จะช่วยสร้างแรง บันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจการวาดภาพประกอบ ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการวาดภาพประกอบและเปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมและคุณแอนเดอร์ส

วันที่: ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา: ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

สถานที่: ห้อง Bua-tong (A3)

จำนวนผู้เข้าร่วม: ๕๐ คน

ทักษะผู้เข้าร่วม: ไม่กำหนด

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการกุ๋งกิ๋ง

จัดโดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เพื่อมุ่งเน้นให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและได้ท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมนอกตำรา โดยมีกุ๋งกิ๋ง ซึ่งเป็นตัวละครจากหนังสือนิทานผลงานสร้างสรรค์ของ แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็น เสมือนเพื่อนของเด็ก ๆ วัยอนุบาล และเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจของพ่อแม่ในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วม กล้าแสดงออก และเติมเต็มจินตนาการ

วันที่: ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา: ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สถานที่: ห้อง ลีลาวดี ๑ และ ๒

จำนวนผู้เข้าร่วมโดยรวม: ๒,๐๐๐ คน

ทักษะผู้เข้าร่วม: ไม่กำหนด

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์

จัดโดยกลุ่ม Chiang Mai Maker Club เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานเรียนรู้และลงมือปฎิบัติกับ ๑๒ เทคโนโลยีล่าสุด ได้แก่ 3D Printer, Robotic, A.I., Computer Aided Design (CAD), Internet of Thing (IoT), Digital Fabrication, Creative Electronic Device, Software Defined Radio (SDR), Conversational Base UI, Home Automation, Cloud for IoT และ Creative Toy ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวงการเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อนำมาแข่งขันกัน สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้แก่ผู้เข้าชมงาน

วันที่: ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา: ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สถานที่: บริเวณด้านข้างศูนย์อาหารและลานกลางแจ้ง

จำนวนผู้เข้าร่วม: ไม่กำหนด

ทักษะผู้เข้าร่วม: ไม่กำหนด

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโค้ดรองรับโปรแกรมสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องยาก

จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สอนการเขียนโปรแกรมโดยโปรแกรม Minecraft ที่พัฒนาขึ้นมาล่าสุด ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตสื่อสร้างสรรค์

วันที่: ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา: ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.

สถานที่: ห้อง Fai-kum (A2)

จำนวนผู้เข้าร่วม: ๒๐-๔๐ คน

ทักษะผู้เข้าร่วม: ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011