การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ เชิญนักท่องเที่ยวร่วมเปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวนครสวรรค์

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

นครสวรรค์ – เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และ นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมกันแถลงข่าว เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวนครสวรรค์ ท่ามกลางสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และนครสวรรค์ จำนวนมาก

นายวิสูตร บัวชุม กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรท่องเที่ยวหลากหลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่พักซึ่งมีห้องพักทุกประเภทรวมกันประมาณ ๑๔๐ แห่ง ๔,๐๐๐ ห้อง มีบริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ภาคเหนือ ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนครสวรรค์จะสวยงามและน่าเที่ยวเป็นพิเศษ เนื่องจากมีดอกไม้นานาพรรณ ทั้งทุ่งปอเทืองและทุ่งทานตะวันบานสวยงามตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมกราคมปีหน้า และดอกบัวนานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์จึงออกแบบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสนครสวรรค์ที่เรียกว่า เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวนครสวรรค์ โดยแบ่งคอนเซปต์ไว้เป็น ๔ แบบ ดังนี้

๑. ท่องบึง ชมบัว ดูนก “นครสวรรค์ . . . สวรรค์ของนักดูนก”

๒. ท่องเที่ยวธรรมชาติ “นครสวรรค์ . . . สีสันพรรณไม้เหลืองอร่ามยามหน้าหนาว”

๓. ท่องเที่ยววิถีชุมชน “นครสวรรค์ . . . เมืองอู่ข้าว อู้นาำ อู่ปลา เมืองท่าปากน้ำโพ”

๔. นครสวรรค์ ดินแดนแห่งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “นครสวรรค์ . . . ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ชีวิตรุ่งเรือง”

และเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคมที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเที่ยวฟรีที่บึงบอระเพ็ด ได้แก่ ล่องเรือชมบึง ชมการแสดงละครลิง “คุณประกิต” อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยกเว้นค่าเข้าชมทุกประเภทให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวนครสวรรค์

นายวิสูตร บัวชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เยี่ยมเยียน ๑,๗๐๖,๙๖๔ คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ ๓,๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้ โดยข้อมูลเบื้องต้นใน ๖ เดือนแรกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๙.๖๗ โดยมีผู้เยี่ยมเยียน ๑,๑๘๒,๘๐๕ คน มีรายได้ประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๐๘ และเพื่อให้การส่งเสริมและการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าประสงค์คือมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์มากขึ้นและมีความประทับใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคมเป็นต้นไป โดยชูความโดดเด่นของนครสวรรค์ ได้แก่ การชมบึงดูบัว สัมผัสสีสันพรรณไม้ทุ่งปอเทืองและทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิต และเส้นทางท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖ ๒๒๑๘๑๑-๒, โทรสาร ๐๕๖ ๒๒๑๘๑๐, E-mail: tatsawan@tat.or.th, www.tourismnakhonsawan.org, Facebook: Nakhonsawan.Phichit, และ Line: @tatsawanphichit

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011