ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ จัดแสดงโขนในรัชกาลที่ ๙ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤาษี”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ จัดการแสดงโขนในรัชกาลที่ ๙ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤาษี โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมาตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง ท่ามกลางผู้ชมการแสดงจำนวนมาก

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์เป็นชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงที่หาดูยาก เพราะการแสดงแต่ละครั้งต้องใช้ผู้แสดงจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ร่วมกันศึกษาบทโขนที่มีผู้เขียนไว้สำหรับการแสดงและพบว่า มีหลายช่วงตอนที่ขาดหายไปจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ และพบอีกว่า ยังมีการแสดงโขนตอนหนุมานออกบวช โดยเฉพาะลักษณะหน้าของหนุมานสวมยอดบวช จึงเป็นข้อสงสัยว่า เป็นลิงบวชได้จริงหรือ จึงดำเนินการศึกษาค้นคว้าและสอบถามจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ก็พบว่า หนุมานเป็นลิง ไม่สามารถบวชได้

 

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์เล็งเห็นความสำคัญและต้องการถ่ายทอดการแสดงชุดนี้ให้ประชาชนรับชม จึงฟื้นฟูการแสดงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อตอนว่า หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤาษี เพื่อให้ผู้ชมทราบเรื่องราวความเป็นมาของหนุมานและความเป็นมาของสีและลักษณะหัวโขนประเภทต่าง ๆ ของหนุมานที่ใช้ประกอบการแสดง และเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมนาฏกรรมชั้นสูงอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเพื่อนำรายได้สมทบกองทุน คุณครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนและนักษึกษาที่ประพฤติดี ขยัน และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011