TCDC ผนึกภาครัฐ เอกชน ทั้งไทย-ต่างประเทศ โดยหน่วยงานและผู้ประกอบการกว่า ๒๐๐ ราย ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๐๑๗ ณ ย่านกลางเมืองเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เริ่มแล้ว เทศกาล เชียงใหม่ดีไซน์วีค ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคมนี้ พร้อมฉลองและพบปะ แบ่งปันความรู้ กับ กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เช่น โชว์เคส  เวิร์คช็อป เสวนา สตรีทอาร์ท และป๊อปมาร์เก็ต เป็นต้น

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ องค์กร และผู้ประกอบการกว่า ๒๐๐ ราย ร่วมจัด เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๐๑๗ หรือ Chiang Mai Design Week 2017 เทศกาลงานออกแบบที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของภาคเหนือที่มาพร้อมกิจกรรมมากมาย หลากหลาย เช่น งานแสดงโชว์เคสและนิทรรศการ จากนักออกแบบ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ ตลาดนัดป๊อปมาร์เก็ต รวบรวมสินค้าออกแบบ สินค้าแฮนด์เมด อาหารและเครื่องดื่มกว่า ๙๐ ร้าน รวมถึงไฮไลท์ งานศิลปะการจำลองสถาปัตยกรรมวิหาร ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูกกว่า ๑,๒๐๐ กล่อง โดยศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส, โปรเจกต์ดิจิคราฟท์ไลฟ์ (DIGICRAFT LIFE) การถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในท้องถิ่นผ่านงานศิลปะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๐๑๗ จัดขึ้น ณ บริเวณสถานที่สำคัญในพื้นที่ย่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่หอภาพถ่ายล้านนาพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชุมชนวัดเชียงมั่น–วัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลฯ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดเทศกาลฯ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ปีนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจออกแบบ และผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร กว่า ๒๐๐ ราย ซึ่งถือว่า เป็นงานเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และช่างฝีมือในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอศักยภาพงานออกแบบที่จะผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพอันเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนใหม่ ๆ รวมไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี และเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่และประเทศไทยในมิติความเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) พร้อมกับส่งเสริมนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านในท้องถิ่น ให้มีความตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทักษะฝีมือช่างและทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลกในฐานะธุรกิจสร้างสรรค์

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค เป็นเทศกาลประจำปีที่ทำให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ร่วมสำรวจเชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ชาวบ้าน และช่างฝีมือในท้องถิ่น ได้แสดงผลงาน และความละเมียดละไมของเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะชนในวงกว้าง ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ซึ่ง เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตอบโจทย์การดึงเอาศักยภาพของจังหวัดให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และด้านความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่เต็มไปด้วยธุรกิจสร้างสรรค์อันเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๐๑๗ หรือ Chiang Mai Design Week 2017 นั้น จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Crafted Life” โดยนำเสนอการผสมผสานงานฝีมือและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบสร้างสรรค์สมัยใหม่ ตลอดช่วงวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคมนี้ ณ บริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่หอภาพถ่ายล้านนาพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชุมชนวัดเชียงมั่น – วัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่

ภายใน เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ๒๐๑๗ ผู้เข้าชมได้พบกับไฮไลท์ ได้แก่ งานศิลปะการจำลองสถาปัตยกรรมวิหารด้วยกล่องกระดาษลูกฟูกกว่า ๑,๒๐๐ กล่อง กับทีมศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส และโปรเจกต์ดิจิคราฟท์ไลฟ์ (DIGICRAFT LIFE) การถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในท้องถิ่นผ่านงานศิลปะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย นอกจากนี้ ยังพบกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกกว่า ๑๐๐ กิจกรรม ได้แก่ โชว์เคส (Design Showcase) ส่วนจัดแสดงผลงานออกแบบ จากนักออกแบบและผู้ประกอบการกว่า 60 ผลงาน, เสวนาและเวิร์คช็อป (Talk & Workshop) จากบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลาดนัดป๊อปมาร์เก็ตที่รวบรวมสินค้าออกแบบ สินค้าแฮนด์เมด อาหาร และเครื่องดื่มกว่า ๙๐ ร้าน และกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและสีสันของเมืองอีกมากมาย โดยปีนี้คาดว่า จะมีผู้เข้าชม เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ๒๐๑๗ กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ผู้สนใจสามารถร่วมสำรวจความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่กับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๐๑๗ ได้ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ ธันวาคมนี้ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaidesignweek.com, เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/chiangmaidesignweek อีกทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ๐๕๒ ๐๘๐๕๐๐ ต่อ ๓๑๑ และ ๓๑๒

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011