กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “๓ ชั้น” ป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของบัตรไม่ทราบ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่เจ้าของบัตรไม่ทราบ เปิดตัว แอปพลิเคชั่น “๓ ชั้น” ช่วยบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ คาเฟ่ เดอ มิวเซียม นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงข่าวการเปิดตัว แอปพลิเคชั่น “๓ ชั้น” โดยกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการหลายรายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า ๑ เลขหมาย รวมทั้งมีการใช้แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งต้องใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อ้างอิงในการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเปิดใช้งานโดยเจ้าของบัตรไม่ทราบ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงจัดทำแอปพลิเคชั่นในชื่อว่า “๓ ชั้น” เพื่อตรวจ แจ้ง และล็อค โดยผู้ใช้บริการทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินสามารถดาวน์โหลดผ่าน https://3steps.nbtc.go.th หรือพิมพ์คำว่า “๓ ชั้น” ผ่าน google play หรือ Play Store และสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ที่ศูนย์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย โดยเลือกสมัครจากค่ายที่ใช้งานอยู่เพียงค่ายเดียว แอปพลิเคชั่นนี้เป็นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานผ่านศูนย์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย จึงทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่ายุ่งยาก และอาจเกิดความลังเลใจการเริ่มใช้งาน แต่เมื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้แล้ว จะสามารถป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์โทรศัพท์โดยเจ้าของบัตรไม่ทราบได้

สำหรับขั้นตอนการใช้งาน นั้น แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถ “ตรวจ” เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในชื่อตนเองภายใน ๑ คลิก โดยระบบจะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์นั้นจากฐานข้อมูลของทุกค่าย

๒. “แจ้ง” ระงับเบอร์แปลกปลอมที่ลงทะเบียนในชื่อของเจ้าของโทรศัพท์ หรือเบอร์ของเจ้าของโทรศัพท์ที่หายไปก่อนยืนยันตัวตนที่ศูนย์ให้บริการ

และ ๓. ผู้ใช้บริการสามารถ “ล็อค” และปลดล็อคการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชนของเจ้าของโทรศัพท์ไปแอบอ้างการเปิดเบอร์ใหม่ และเมื่อเจ้าของโทรศัพท์ต้องการเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถปลดล็อคจากแอปพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร  กล่าวต่อไปว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ๓ ชั้น ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก นั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องการให้ประชาชนมีเครื่องมือของตัวเองในการตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล และการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล ที่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้บริการที่กระจายอยู่กับทุกค่ายมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเครื่องมือในการ ตรวจ แจ้ง ล็อค ให้กับประชาชน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011