งานแถลงข่าว “การจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๐ ก้าวสู่ปีที่ ๔๙ โครงการหลวงสืบสานงานพ่อ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มูลนิธิโครงการหลวงขอเชิญชวนเที่ยวงาน โครงการหลวง ๒๕๖๐ ก้าวสู่ปีที่ ๔๙ โครงการหลวงสืบสานงานพ่อ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคมที่จะถึงนี้ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานฝ่ายนิทรรศการโครงการหลวง และ ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำหน่าย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง ๒๕๖๐ ก้าวสู่ปีที่ ๔๙ โครงการหลวงสืบสานงานพ่อ โดยมี นายอภิชัย มัทวพันธุ์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

   ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กล่าวว่า มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานโครงการหลวงเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่ ๔๙ ของโครงการหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานงานโครงการหลวงตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๙ ปี มีการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาวบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความก้าวหน้าของโครงการหลวง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๑ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น.

  

นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา กล่าวว่า ในงานโครงการหลวงทุกปีจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพสกนิกรพื้นที่สูง ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๙ ปี โครงการหลวงมีการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาพันธุ์ ทั้งพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การแปรผลิตภัณฑธ์ใหม่ ๆ ซึ่งนี้นี้มีหลายชนิเด รวมทั้งการนำความรนู้ของโครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่สูงอื่น ๆ และปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นแห่งที่ ๓๙ มีพื้นที่รับผิดชอแบ ๑๑ หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธํุ์ปาเก่อญอ โดยใช้วิธีการของโครงการหลวงเหมือนที่อื่น

ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ กล่าวว่า สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายนั้น มีความหลากหลายกว่า ๘๐๐ ชนิด เช่น ผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ผลไม้ ดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ ๆ ผลิตผลปศุสัตว์ อาหารปรุงสำเร็จ ดอกไม้แห้ง งานหัตถกรรม และต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนดจะมีของแถมให้ และที่สำคัญคือ ช่วงเวลานาทีทอง ที่จะจำหน่ายผลผลิตในราคาถูกเป็นพิเศษ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011