โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาจัดงาน “Snowflake City by hosted by Unity”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา หรือ ABS จัดงาน Snowflake City by hosted by Unity โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา หรือ ABS เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญว่า “ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งไปสู่สากล” และมุ่งผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทั้งวิชาการ และกิจกรรม

โรงเรียนในเครือ ABS มี ๔ โรงเรียน คือ Stars Bilingual Preschool (Little Stars), Chiang Mai Education Center (CEC), Finn College of Business and Tourism, Chiang Mai Campus (Finn College), และ Unity Concord International School (Unity) และล่าสุดในปี ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนนานาชาติ ยูนิตี้คอนคอร์ด หรือ Unity ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือ ABS มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบอินเตอร์ จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มจัดการเรียนรู้เพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาเสริมได้ทั้งภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ตามความชอบ และมีสถานที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อื่น ๆ อีก เช่น สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น เป็นต้น

คุณอัมพร กมลโกมุท ผู้บริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา กล่าวว่า โรงเรียน Unity Concord International School หรือ UCIS ก่อตั้งขึ้นในปีนี้ คือ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นว่า ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจาก คุณอัมพร กมลโกมุท และ คุณชูเกียรติ กมลโกมุท เป็นผู้ริเริ่มและผู้จัดการหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ จากประสบการณ์ที่ทำหน้าที่บริหารโรงเรียน Bilingual ที่มีคุณภาพมากว่า ๑๐ ปี ทั้งโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา (CEC) และสถานรับเลี้ยงเด็กสองภาษาลิตเติ้ลสตาร์สไบลิ้งกัวพรีสคูล (Little Stars Bilingual Preschool) มากว่า ๒๐ ปี และเป็นครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม พิษณุโลก และลำปาง จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ English Program เป็นพิเศษโดยแบ่งการเรียนรู้ทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “สรรค์สร้างร่วมกัน Creating Together” ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นและปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาและวิชาการไปพร้อมกัน จึงมั่นใจได้ว่า โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด หรือ UCIS แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งการจัดการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด หรือ UCIS มีนักเรียนทั้งสิ้นกว่า ๒๕๐ คน แบ่งเป็นระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ๑-๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

การจัดงาน Snowflake City by hosted by Unity ในครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคมนี้ ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเป็นการเปิดโรงเรียน Unity ที่เปิดจัดการเรียนรู้เพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรม DIY ปูนปลาสเตอร์ และกิจกรรมต่อเลโก้ เป็นต้น รวมถึงมีบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนในเครือของ ABS ทั้งหมด มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการแนะแนวและให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับคุณพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้กับบุตรหลาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอดิเทพ น่วมเจิม โทร. ๐๙๓ ๑๓๑๙๓๙๓

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011