กลุ่ม “Flipper Bike Club ลำพูน” ร่วมกิจกรรม “สนามกีฬามหาสนุก” ที่จังหวัดลำพูน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ลำพูน – เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดร. นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สนามกีฬามหาสนุก ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และชมรมเครือข่ายผู้ใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันกีฬา สนามกีฬามหาสนุก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ใช้บริการสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพย์ติด ตลอดจนใช้สนามกีฬาเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ

การแข่งขันกีฬา สนามกีฬามหาสนุก ในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๔ ทีมสี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง ซึ่งสมาชิกทีมสีเหล่านี้ประกอบด้วยชมรมต่าง ๆ ที่มาใช้สนามกีฬาแห่งนี้ในการทำกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และหนึ่งใน ๔ ทีมสีนั้น มีกลุ่ม Flipper Bike Club ลำพูน ร่วมอยู่ด้วย

Flipper Bike เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถทรงตัวบนจักรยานบาลานซ์ไบค์ได้ อันจะเป็นการส่งผลให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆมากขึ้น ได้แก่ การพัฒนาขึ้นไปขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการเข้าสังคม กล้าแสดงออก และมีน้ำใจนักกีฬา

พัทธนันท์ ไตรวรรธนวิชัย ข่าว

HUNTER KIDS BIKE LAMPHUN, และ พัทธนันท์ ไตรวรรธนวิชัย ภาพ

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011