งาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (CAD 2017)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ลานเนินนุ่ม ชมรมขี่ม้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า นายญาณเดช ชุ่มชูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หวงฟู่หลง ศิลปวัฒนธรรม จำกัด พร้อมด้วย ดร. ปราณี สุวิทย์ศักดานนท์ ผู้บริหารเครือ บริษัท นิ่มซีเส็ง จำกัด และผู้แทนกงสุลจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (CAD 2017) ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

งาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (CAD 2017) ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ซึ่ง บริษัท หวงฟู่หลง ศิลปวัฒนธรรม จำกัด พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การเดินแบบโดยนายแบบและนางแบบชั้นนำ การแสดงแสงสีเสียงอันตระการตา กาดหมั้วล้านนา การแสดงผลงานศิลปะโดยช่างศิลป์ล้านนาอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ ภาพจำลองของกาดหมั้วล้านนาโบราณ การแสดงของเหล่านักรบล้านนาโบราณ การสาธิตการตีดาบโดย พ่อครูตัน ช่างตีดาบชั้นยอดของแผ่นดินล้านนา การสาธิตการถักหวายใส่ดาบโดย แม่ครูพลอย ช่างถักหวายใส่ดาบมือหนึ่งของล้านนา และช่างศิลป์พื้นบ้านล้านนาอีกหลายท่าน รวมทั้งการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ

วันเปิดงานมีการเดินแบบชุดล้านนาร่วมสมัย ซึ่ง คุณมาริโอ้ เมาเร่อ หรือ หลาวเปิง ในละครโทรทัศน์เรื่องบ่วงบรรจถรณ์ ร่วมเดินแบบด้วย และขบวนศาสตราวุธล้านนาโบราณ รวมถึงชุมชนล้านนาโบราณที่ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในงานอีกด้วย ​

  

นายญาณเดช ชุ่มชูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หวงฟู่หลง ศิลปวัฒนธรรม จำกัด  กล่าวว่า การจัดงาน Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017 (CAD 2017) เป็นการนำเสนอวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ Culture (วัฒนธรรม) Art (ศิลปะ) และ Design (ออกแบบ) จัดขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นรับรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมือง รู้จักวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง อันจะสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การกระตุ้นเศรษฐกิจทางการค้า การลงทุนสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมศิลปิน ช่าง และปราชญ์ชาวบ้านให้มีทุนสืบสานศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ​

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011