การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนระดับนานาชาติ “ASEAN Community Based Tourism Program 2018” ที่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ มกราคมที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโซล และ บริษัท ASEAN Korea Center สาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนระดับนานาชาติ ASEAN Community Based Tourism Program 2018 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

กิจกรรม ASEAN Community Based Tourism Program ในปีนี้นั้น บริษัท ASEAN Korea Center สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม ดำเนินการเลือกหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๘ มกราคมที่ผ่านมา ด้วยการนำนักศึกษาอาเซียน จำนวน ๓๐ คน เป็นนักศึกษาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๑๕ คน และนักศึกษาอาเซียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ คน ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา ๖ วัน ๕ คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเสริมมิตรภาพในหมู่เยาวชนอาเซียน อีกทั้งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนท้องถิ่นด้วยตัวเอง

นายสันติ ชูดินธรา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้จะฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยกำหนดจัดงานกระชับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอด ปี ๒๕๖๑ หนึ่งในนั้นก็คือ กิจกรรม ASEAN Community Based Tourism Program 2018

 

นายสันติ ชูดินธรา กล่าวต่อไปว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงสาธารณรัฐเกาหลี มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก จากสถิติในปี ๒๕๕๙ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย จำนวน ๓๒,๕๙๐,๐๐๐ คน เทียบเป็นร้อยลย ๘.๙ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ คน หรือ เพิ่มขึ้นร้้อยละ ๗.๓๙ แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๑,๔๖๐,๐๐๐ คน และนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน ๘,๘๙๐,๐๐๐ คน จะเห็นได้ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีจำนวนเพิ่มแทบทุกปี

ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากต้องการให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ของชุมชนต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เพราะแต่ละชุมชนมีความน่าสนใจที่ต่างกัน บ้างก็โดดเด่นแต่มีความเรียบง่ายแฝง อยู่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม การเรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชุม และเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ได้ในเวลาเดียวกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เอื้อเฟื้อภาพ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011