เอไอเอส จัดกิจกรรมยิ้มหวานวันเด็ก ตอน “Digital Kids” ชวนสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความสุขให้เด็กไทยทั่วประเทศ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคมที่ผ่านมา โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก ครั้งที่ ๑๘ ตอน Digital Kids เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์และรู้จักเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล พร้อมกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านกิจกรรมความบันเทิงและสนุกสนานร่วมกับครอบครัว

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัวจากเอไอเอส ให้ความสำคัญกับครอบครัวและจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ซึ่งวันเด็กก็เป็นหนึ่งวันสำคัญที่เอไอเอสจัดกิจกรรมพิเศษให้เด็ก ๆ ทุกกลุ่ม ทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้งาน เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก โดยปีนี้ ใช้ชื่อตอนว่า Digital Kids สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑ คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ทั่วประเทศ สนุกกับกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล

กิจกรรม เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก ตอน Digital Kids ที่จังหวัดเชียงใหม่ เราสร้างสรรค์กิจกรรมที่ผสานการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล ได้แก่ การสัมผัสการดำน้ำใต้ทะเลลึกผ่านเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง, การสัมผัสภาพจำลอง ๓ มิติผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality, การบังคับหุ่นยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน และการใช้ QR Code ช่วยเพิ่มความสนุกและให้เด็ก ๆ มีประสบการณ์ตรงในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน พร้อมมีของขวัญ มอบความสุขให้เด็ก ๆ ทั่วประเทศกลับบ้านอย่างมีความสุขด้วย

เอไอเอสมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดโลกทัศน์ครั้งนี้ หวังว่าน้อง ๆ จะได้รับประโยชน์ที่แตกต่างจากสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน ได้พบเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่สิ่งที่สำคัญ เด็ก ๆ จะต้องรู้จักสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว รู้จักตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากบนโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเติบโตเป็น
เมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับประเทศชาติในอนาคตสืบต่อไป นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล กล่าวสรุป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011