การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูเวที ATF2018 บูมตลาดท่องเที่ยวอาเซียนต่อเนื่อง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บูมตลาดท่องเที่ยวอาเซียน ตอกย้ำความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๖๑ นำเอกชนไทย จำนวน ๑๑๘ หน่วยงาน ร่วมงาน the ASEAN Tourism Forum (AFT) 2018 ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand Open to the new Shades” พร้อมอัพเดทสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ให้ผู้ซื้อจาก ๓๖ ประเทศทั่วโลก รับทราบ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre – CMECC) นายวีระ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงงาน the ASEAN Tourism Forum (AFT) ว่า งาน the ASEAN Tourism Forum (AFT) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ลักษณะของงานประกอบด้วยการประชุมผู้บริหาร การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียน และการพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

งาน  the ASEAN Tourism Forum (AFT) เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นงานประชุมของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นงานการจัด Trade Show ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อันจะมีส่วนช่วยให้เกิดกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันและการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเวียน จำนวน ๑๑๕,๕๐๐,๐๐๐ คน ขณะที่องค์การท่องเที่ยวทั่วโลก (World Tourism Organization) คาดว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จำนวน ๑๒๐,๑๐๐,๐๐๐ คน

งาน the ASEAN Tourism Forum (AFT) 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มกราคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre – CMECC) ภายใต้แนวคิด “ASEAN – SUSTAINABLE CONNECTIVITY, BOUNDLESS PROSPERRITY” โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ ประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุสซาลาม พระราชาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๕๘ หน่วยงาน และประเทศไทยซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๑๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยโรงแรม จำนวน ๑๐๑ ราย บริษัทนำเที่ยว จำนวน ๘ ราย และผู้ประกอบการอื่น ๆ จำนวน ๙ ราย และมีผู้ซื้อ จำนวน ๒๒๙ ราย จาก ๔๖ ประเทศทั่วโลก ร่วมเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้ซื้อจากทวีปยุโรปเข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน อเมริกา และเอเชีย ตามลำดับ ทั้งนี้ ยังไม่รวมผู้ซื้อจากประเทศไทย

ภายในงานมีการแบ่งรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมแรก: การประชุมตามกรอบความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และกิจกรรมที่ ๒: กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ASEAN Travex ซึ่งกิจกรรมที่ ๒ นี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคมนี้ โดยในส่วนของประเทศไทยมีการตกแต่งคูหาในรูปแบบทันสมัยบนพื้นที่ จำนวน ๙๐ ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand Open to the new Shades” และในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๔ มกราคม การท่องเที่ยวแห่งปนะเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Thailand Media Briefing เพื่อสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและอัพเดทสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ของประเทศให้ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกรับทราบ

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.

๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์: ๐๒ ๒๕๐๕๕๐๐ ต่อ ๔๕๒๐-๒๒, โทรสาร: ๐๒ ๒๕๐๕๖๘๑-๓, เว็บไซด์: www.tatnewsthai.com, E-mail: prdiv5@tat.or.th

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011