สดร. จัดกิจกรรมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งพิเศษ “Super blue blood moon”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมที่ผ่านมา ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชมจันทร์เต็มดวงสีแดงอิฐขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย ที่เรียกว่า ซูเปอร์บลูบลัดมูน (Super blue blood moon) อย่างเต็มตา ผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากชนิด ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมจุดสังเกตหลักอีก ๓ จุด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และสงขลา และเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ ๗๗ จังหวัด อีกกว่า ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ

 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าครั้งอื่น เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในช่วงดวงจันทร์โคจรใกล้โลก ช่วงกึ่งกลางคราสเต็มดวง มีระยะห่างจากโลก ๓๖๐,๑๙๑ กิโลเมตร ซึ่งใกล้กว่าระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ (ประมาณ ๓๘๔,๔๐๐ กิโลเมตร) มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสีแดงอิฐขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังตรงกับจนทร์เพ็ญครั้งที่ ๒ ของเดือนอีกด้วย หรือที่นิยมเรียกกันว่า บลูมูน (Blue Moon) ซึ่งปกติจันทร์เต็มดวงจะเกิดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง เท่านั้น เดือนใดที่มีจันทร์เต็มดวง ๒ ครั้ง ก็เรียกจันทร์เต็มดวงครั้งที่ ๒ ว่า บลูมูน ซึ่งเกิดขึี้นไม่บ่อยครั้งนัก เป็นที่มาของสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “Once in a blue moon” หมายถึง นานทีจะเกิดขึ้นสักครั้ง และดวงจันทร์ไม่ได้เป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใด ปรากฏการณ์นี้ นักดาราศาสตร์สมัครเล่นนิยมเรียกว่า ซูเปอร์บลูบลัดมูน (Super blue blood moon) เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงช่วงที่ดวงจันทร์โคจรใกล้ดลกและตรงจันทร์เพ็ญครั้งที่ ๒ ของเดือนนั่นเอง

อนึ่ง ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ในประเทศไทยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เวลาคราสเต็มดวงคือ ๑๙.๕๑-๒๑.๐๗ น. และสิ้นสุดปรากฎการณ์ในเวลา ๒๓.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011