ขบวนนักปั่นในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ถึงเส้นชัยแล้ว

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ขบวนนักปั่นในโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ปั่นเข้าเส้นชัยแล้ว หลังจากปั่นมา ๙ วัน ๙ จังหวัด เพื่อหาเงินร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภท

  

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขบวนนักปั่นในโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ปั่นเข้าเส้นชัยแล้วในช่วงเย็น หลังจากที่ช่วงเช้า นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนนักปั่นในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตา นำโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จากบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ก่อนจะออกเดินทางไปยังบ้านพักของ คุณดวงกมล พาณิชกุล เพื่อแถลงข่าวพิธีมอบสิทธิเก็บกิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป และเดินทางถึงสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอเชียงดาว ในช่วงเย็น ทั้งนี้ เพื่อหาเงินร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าวให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภท โดยมียอดบริจาคตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กว่า ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว

โครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind นี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผู้พิการทางสายตา ๒๐ คน และนักปั่นจิตอาสาปั่นนำอีก ๒๐ คน ร่วมกันปั่นจักรยานสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” เป็นเวลา ๙ วัน ๙ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม-๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน ๘ จังหวัด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ ๙ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๘๖๗ กิโลเมตร เพื่อระดมเงินบริจาคมอบให้กับตัวแทนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำไปสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพคนพิการอาเชียน ณ อำเภอเชียงดาว ในพื้นที่ ๓๓ ไร่ ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิด้านประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการแสดงศักยภาพการมีอาชีพที่มั่นคงของคนพิการ และเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป

ในการนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้พิการในการที่จะร่วมกันขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการสานต่องานที่พ่อทำ เพื่อช่วยให้ผู้พิการก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป โดยร่วมกันสนับสนุนโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ บริจาค ๑๐๐ บาท ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ด้วยการกด กด*๙๔๘*๖๖๖๖*๑๐๐# แล้วโทรออก

ช่องทางที่ ๒ พิมพ์ Y100 แล้วส่ง SMS ไปยังหมายเลข ๔๘๙๙๖๖๖ แล้วกดโทรออก เพื่อบริจาค ๑๐๐ บาท สำหรับทุกเครือข่าย

ช่องทางที่ ๓ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ ๑๖๒-๓-๐๗๗๗๒-๒, ธนาคารกรุงไทย ๑๙๖-๖-๐๐๒๐๘-๔, ธนาคารไทยพาณิชย์ ๒๖๔-๓-๐๐๑๕๓๐, ธนาคารกสิกรไทย ๗๕๘-๑-๐๑๓๙๘-๖, และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ๔๙๔-๐-๐๐๑๔๐-๙ ชื่อบัญชี: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และร่วมสมทบทุนซื้อเสื้อที่ระลึกจากโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ณ จุดกิจกรรมต่าง ๆ และที่ Facebook ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ช่องทางที่ ๔ บริจาค 100 TruePoint แทนเงิน 10 บาท ผ่านแอปทรูยู หรือ กด *878*2828# โทรออกฟรีเฉพาะเครือข่ายทรูมูฟเอชเท่านั้น

ช่องทางที่ ๕ ร่วมบริจาคผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ “ทรูมันนี่ วอลเล็ท” ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีทาง App Store และ Play Store ก็สามารถทำดีง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

 

อนึ่ง ท่านสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ โครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ได้ที่ Facebook: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (Facebook.com / Universalfoundation), และ www.wiriya.org และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นผู้พิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind 

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011