ขนส่งเชียงใหม่จัดประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขล

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋ง) ครั้งที่ ๒๑ หมวดอักษร ขล ท่ามกลางผู้ร่วมการประมูลและผู้ร่วมงานจำนวนมาก

        

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการฉลองศักราชใหม่ ๒๕๖๑ และเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งเพื่อเป็นของขวัญในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋ง) ครั้งที่ ๒๑ หมวดอักษร ขล ซึ่งมีความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยโชคลาภ” จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ซึ่งในการประมูลครั้งที่ผ่านมา นั้น เป็นการประมูลอักษร ขร มีรายได้ทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๗,๐๐๐ บาท สำหรับการประมูลในครั้งนี้ คาดว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  

จังหวัดเชียงใหม่จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถเก๋งมาแล้ว จำนวน ๒๐ ครั้ง ๒๑ หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๕๗,๔๓๐,๗๗๔ บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน โครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านจอ LED และโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS เป็นต้น

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยทั้ง ๓๐๑ หมายเลข สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงนำแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหมดประกอบพิธีเสริมสิริมงคลเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคมปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย เป็นประธานในพิธีเสริมศิริมงคล พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ รูป ส่วนผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยหมายเลข ขล ๑, ขล ๑๑๑๑, ขล ๒๒๒๒, ขล ๓๓๓๓, ขล ๔๔๔๔, ขล ๕๕๕๕, ขล ๗๗๗๗, ขล ๘๘๘๘, ขล ๘๘๙๙, และ ขล ๙๙๙๙ นั้น ได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

อนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋ง) ครั้งที่ ๒๑ หมวดอักษร ขล แล้ว นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถ TAXI OK มิติใหม่ของรถเท็กซี่ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน้าศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อีกด้วย ซึ่งการเปิดตัวรถ TAXI OK นี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทางเลือกเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น TAXI OK เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ และปลอดภัยทุกการเดินทางของผู้โดยสารโดย บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด จะนำร่องก่อน จำนวน ๒๐ คัน และในส่วนของผู้ประกอบการแท็กซี่มิเตอร์รายอื่น ๆ เช่น สหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์ และสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เป็นต้น ก็จะนำรถแท็กซี่ที่มีอยู่เดิมมาพัฒนายกระดับให้เป็น TAXI OK ในโอกาสต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011