การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่รุกตลาดตะวันออกกลาง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “ตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง” เพื่อนำเสนอข้อมูลการตลาด และโอกาสในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ อีกทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ ให้ความสนใจ และหันมามองโอกาสและความท้าทาย รวมทั้งร่วมกันก้าวข้ามความท้าทาย เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง กลายเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับภาคเหนืออีกตลาดหนึ่งในอนาคต

 

นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ปี ๒๐๑๗ มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน โดยมีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค โดยนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕ เป็นผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วคนละหลายครั้ง รู้จักแหล่งท่องเที่ยวหลักในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดนมีกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา เป็นจุดหมายหลัก ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ซ้ำกันบ่อย ๆ ก็อาจมองหาแหล่งท่องเที่ยวอิ่นที่น่าสนใจทดแทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงพยายามเปิดพื้นที่ใหม่ให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายหลัก เพราะนอกจากจะมีความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในประเทศไทยที่เป็นที่นิยมของชาวตะวันออกกลางแล้ว ปัจจุบันยังมีสายการบินหลักคือกาตาร์แอร์เวย์ส ที่เปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ มายังเชียงใหม่สัปดาห์ละ ๔ เที่ยวบิน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการรุกตลาดตะวันออกกลางของชาวเชียงใหม่อีกด้วย”

“ความน่าสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางสำหรับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือโดยรวมอยู่ที่ว่า แม้จะเป็นตลาดเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวกระแสหลักจากภูมิภาคอื่น แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักภูมิภาคนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นมาก โดยเราไม่จำเป็นต้องเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาก ๆ แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ดี”

“นอกจากนี้ ขณะที่นักท่องเที่ยวกระแสหลักจากตลาดใหญ่จะเดินทางหนีหนาวเข้ามาเที่ยวไทยในช่วงฤดูหนาวปลายปี ซึ่งเป็นช่วง High Season ของเชียงใหม่ แต่นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางกลับมีฤดูกาลท่องเที่ยวที่ต่างออกไป กล่าวคือ นิยมเดินทางในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงหลังรอมอฎอนที่ภูมิภาคตะวันออกกลางมีอากาศร้อนมากและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางหนีร้อนมาหาที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีอากาศเย็นสบายกว่า ซึ่งช่วงดังกล่าวนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนที่เชียงใหม่และภาคเหนือมีอากาศเย็นสบายและมีภูมิประเทศที่ชุ่มชื่น อีกทั้งเป็นช่วง Low Season ที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก การได้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาเสริมในช่วงนี้ก็อาจทำให้ธุจกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นคึกคักขึ้นมาได้”

 

นางภัทรพร สิทธิวนิช  กล่าวต่อไปว่า “กิจกรรมวันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นเชิงการตลาด และเป็นการเตรียมความพร้อมแบบ ‘รู้เขา รู้เรา’ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจท้องถิ่นในภาคเหนือให้รู้จักอุปนิสัยใจคอ อาหารการกิน และความชอบในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจะได้เตรียมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่เหมาะกับรสนิยมของชาวตะวันออกกลางเพื่อนำเสนอขายในตลาดต่อไป”

 

ปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๖๑๖,๖๑๘ คน เพิ่มจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕, มีค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวประมาณ ๔๓,๑๗๗,๐๐๐ บาท เพิ่มจากปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗.๘, มีวันพักเฉลี่ยในประเทศไทยทริปละประมาณ ๑๒ วัน มากกว่าค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาพักประมาณครั้งละ ๙.๕ วัน ซึ่งนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศภูมิภาคนี้ ได้แก่ รัฐกาตาร์ รัฐสุลต่านโอมาน ราชอาณาจักรบาห์เรน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันในระหว่างที่พำนักในประเทศไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวจากรัฐกาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) ที่ใช้จ่ายมากกว่าวันละ ๘,๕๐๐ บาท มากกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่วันละ ๕,๒๖๔ บาท

อนึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานดูไบ ผู้รับผิดชอบตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง มีแผนทำกิจกรรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางในลักษณะเดียวกันนี้กับพื้นที่อื่นในประเทศไทย โดยเป้าหมายต่อไปคือจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางกลุ่มเดินทางซ้ำ พิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่แล้ว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011