งานแถลงข่าวการจัดงานวิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ (CHIANG MAI ULRA MARATHON 2018)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ พร้อมด้วย จ๊อกแอนด์จอย ร่วมกันแถลงข่าว การจัดมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑: CHIANG MAI ULRA MARATHON 2018) โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๑๕.๐๐ น. (๑๐ ชั่วโมง) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ลานธง โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง และมีเส้นชัย ณ จุดสูงสุดยอดดอยอินทนนท์ (๒,๕๖๕ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดสูงสุดในประเทศไทย) ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งตืน (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อนำรายได้หักค่าใช้จ่ายเข้ามูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

ประเภทและระยะทางการวิ่ง มีดังนี้

๑. วิ่งอัลตร้ามาราธอน ๕๐ กิโลเมตร ประเภทบุคคล ปล่อยตัวเวลา ๐๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มอายุเป็น บุคคลชายอายุไม่เกิน ๓๙ ปี / ๔๐ ปีขึ้นไป และบุคคลหญิงทั่วไป OPEN

๒. วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน ๕๐ กิโลเมตร ทีม ๓ คน ปล่อยตัวเวลา ๐๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น ประเภททีมชายล้วน ๓ คน (๒๐+๑๒+๑๘ = ๕๐ กิโลเมตร) และประเภททีมผสม ๓ คน (๒๐+๑๒+๑๘ = ๕๐ กิโลเมตร) โดยมีชายหรือหญิงอย่างน้อย ๑ คน ในทีม

๓. วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน ๕๐ กิโลเมตร ทีม ๕ คน ปล่อยตัวเวลา ๐๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น ประเภททีมชายช้วน ๕ คน (๑๐+๑๐+๑๒+๑๐+๘ = ๕๐ กิโลเมตร) และประเภททีมผสม ๕ คน (๑๐+๑๐+๑๒+๑๐+๘ = ๕๐ กิโลเมตร) โดยมีชายหรือหญิงอย่างน้อย ๑ คน ในทีม

จับเวลาวิ่งของนักวิ่งทุกคน และเปลี่ยนผลัดด้วยระบบ Ultimate Timing chlps Systems 2 Cut-Off (๑๐ ชั่วโมง) ๐๕.๐๐-๑๕.๐๐ น.

อนึ่ง ในระหว่างการแข่งขัน รถสองแถวบริการนักวิ่งจะแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พระธาตุมภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ กิ่วแม่ปาน นาขั้นบันใด จุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา ตลาดชาวเขา สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ น้ำตกวชิระธาร และน้ำตกสิริภูมิ ซึ่งนักวิ่งประเภทเดี๋ยวบุคคลจะได้แวะเที่ยวเฉพาะขากลับลง ตามเวลาที่เหลืออยู่ ก่อน ๑๗.๐๐ น. โดยบางสถานที่ต้องชำระค่าเข้าชมเอง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011