หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รุกโปรโมทแบรนด์ผลไม้สดพรีเมียม “ดูใหม่ Do Buy”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

เชียงใหม่ – หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุกโปรโมทแบรนด์ ดูใหม่ Do Buy ทำตลาดผลไม้เกรดพรีเมี่ยม เกรดคุณภาพส่งออกให้คนไทยบริโภค และป้อนตลาดจีนโดยบุกตลาดออนไลน์จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางแผนที่จะ โปรโมทแบรนด์ ดูใหม่ Do Buy ซึ่งเป็นแบรนด์ที่คัดเลือกผลไม้คุณภาพเกรดพรีเมียมเพื่อการส่งออกที่จะตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคคนไทยที่ต้องการผลไม้คุณภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ต้องการผลไม้คุณภาพของไทย เช่น ทุเรียน มังคุด และมะม่วง เป็นต้น”

   “หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งว่า ผลไม้ไทยคือสินค้าส่งออกสำคัญสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีตลาดจีนเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งเนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเติบโตด้านความต้องการบริโภคผลไม้จากต่างประเทศขยายตัวตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหอการค้าฯ คาดการณ์ว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือว่า เป็นตลาดที่ใหญ่มาก แบรนด์ ดูใหม่ Do Buy จะเป็นแบรนด์ที่สร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงตลาดผลไม้คุณภาพในอนาคตในเกรดพรีเมียม”

   

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ กล่าวต่อไปว่า หอการค้าฯ มีบทบาทในการสร้างการตลาดเพื่อต่อยอดตลาดผลไม้ที่ครอบคลุมถึงการสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มคุณค่าของสินค้าสู่ตลาดจีน ซึ่งถือว่า ขณะนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบอีคอมเมิร์ซก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคจีน

“ในสมัยนี้คือการเร่งกระบวนการ Branding เมืองเชียงใหม่สู่เมือง Marketplace ผ่าน Platform ดิจิตอล และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ เป้าหมายสำคัญของหอการค้าฯ ที่ตั้งไว้คือ การเร่งกระบวนการจัดจำหน่ายและการสร้างแบรนด์สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนด้วยต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ โดยการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล และการสร้างแบรนด์ผลไม้ระดับพรีเมียม เพื่อให้ผู้บริโภคจีนซื้อผลไม้สดและผลไม้แปรรูปที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลาดกลางผลไม้เมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Market Place สำคัญ เพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพสูงของไทย อันจะพัฒนาให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออกผลไม้สดไทยสู่ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป”

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011