นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ หอภาพถ่ายล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ร่วมงานจำนวนมาก

       นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายและผลงานสร้างสรรค์อิสระ ตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลจากอาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพที่หลากหลาย จำนวน ๑๐ ท่าน กว่า ๖๐ ชิ้นงาน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์-๑๓ พฤษภาคมนี้ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011