พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมนำเสนอนิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ มีนาคมที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม มีการเปิด นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia อันเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยกระแสการเคลื่อนย้ายของผู้คน นับตั้งแต่การปะทุขึ้นของสงครามเวียดนาม รวมถึงแง่มุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่น การถูกบังคับโยกย้ายจากถิ่นที่อยู่ การกลับถิ่นฐานเดิม และภาวะผสมผสานพันทาง ภายใต้ความมุ่งหมายที่จะสร้างบทสนทนาระหว่างการพลัดถิ่นและการเคลื่อนย้ายผ่านงานศิลปะ โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia ในครั้งนี้มี คุณโลเรดานา ปัซซีนี-ปารัชชานี เป็นภัณฑารักษ์ และมีศิลปินร่วมจัดนิทรรศการจำนวน ๑๙ คน ได้แก่

๑. คุณอับดุล อับดุลลาห์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ เมืองเพิร์ธ เครือรัฐออสเตรเลีย ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่เมืองเพิร์ธ เครือรัฐออสเตรเลีย

๒. คุณอะดิตยา โนวาลิ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ เมืองโซโล จังหวัดชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่เมืองโซโล จังหวัดชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๓.-๔. คุณอัลเฟรโด อากิลิซัน เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ เมืองบาเยสเตรอส จังหวัดคากายัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ คุณอิซาเบล อากิลิซัน เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศิลปินคู่สามี-ภรรยา ปัจจุบันพำนักอยู่ที่เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย

๕. คุณอนิดา เยว อาลิ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันพำนักและสอนศิลปการแสดงและวิชาโลกคดีศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันโบเธล สหรัฐอเมริกา

๖. คุณโฮ ซู เนียน เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

๗. คุณจักกาย ศิริบุตร เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

๘. คุณจุน เหวียน-ฮัตสึชิบะ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเมืองฮุสตัน สหรัฐอเมริกา

๙. คุณนินดิตโย อะดิปูร์โนโม เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ย็อกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑๐. คุณนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพำนักและสอนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

๑๑. คุณนนทวัฒน์ นำเบญจพล เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

๑๒. คุณเปา เฮอ ฮัว เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันพำนักและทำงานที่เมืองมินนิอาโปลิส มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

๑๓. คุณปพนศักดิ์ ละออ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันพำนักและทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่

๑๔. คุณปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ จังหวัดแพร่ ปัจจุบันพำนักและทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่

๑๕. คุณประพันธ์ จิวะรังสรรค์ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

๑๖. คุณไรอัน วิลลามาเอล เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ จังหวัดลากูนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๑๗. คุณสว่างวงศ์ ยองห้วย เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันพำนักอยู่ที่เชียงใหม่และกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

๑๘. คุณสวาย สะเรธ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันพำนักอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

และ ๑๙. คุณเดอ โมว หนาน เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

สำหรับ คุณโลเรดานา ปัซซีนี-ปารัชชานี ซึ่งเป็นภัณฑารักษ์ นั้น เธอเป็นภัณฑารักษ์อิสระ นักเขียน และผู้บรรยายเรื่องศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานวิจัยและการศึกษาภาคสนามของเธอซึ่งทั้งมุ่งประเด็นไปยังวิกฤตทางสังคมและการเมืองและเสริมเติมด้วยการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ สร้างพลังและพื้นที่ให้กับศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านนิทรรศการความร่วมมือต่าง ๆ ปัจจุบัน คุณโลเรดานา กำลังทำผลงานหนังสือ Interlaced Journeys: Diaspora and the Contemporary in Southeast Asian Art ซึ่งสำรวจการเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์พลัดถิ่นและศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และลอนดอน สหราชอาณาจักร

   นิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม-๑ ตุลาคมนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุและนักศึกษาคนละ ๑๐๐ บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันพุธ และพฤหัสบดี ซึ่งต้องติดต่อล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: MAIIAM Contemporary Art Museum 052-081737

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011