RTC Chiang Mai Smart Bus พร้อมวิ่งเมษายนนี้ วนรอบเมือง ๒๐ บาท ตลอดสาย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ริเจียนนอล ทรานซิสต์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เชิญชวนสื่อมวลชน องค์กรเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทดสอบการวิ่งของ  Smart Bus รถสมาร์ทบัสพื้นชานต่ำพร้อมฟรีไวไฟ ซึ่งพร้อมบริการชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

     

RTC Chiang Mai Smart Bus จะวิ่งจากสนามบินเชียงใหม่เข้าสู่ตัวเมือง ผ่านย่านสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเส้นทางสายแรกที่จะเริ่มวิ่งนี้เรียกว่า เส้นทางสาย R3 วิ่งวนซ้าย-ขวา โดยเริ่มจากสนามบินเชียงใหม่ไปยังจุดจอดรถ ๒๒ สถานีนิยมพานิช (ถนนมหิดล), จุดจอดรถ ๒๓ สถานีโรงเรียนวัฒโนทัย, จุดจอดรถ ๒๔ สถานีโรงพยาบาลมหาราช, จุดจอดรถ ๒๕ สถานีวัดสวนดอก, จุดจอดรถ ๒๖ สถานีหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุดจอดรถ ๑ สถานีเมญ่า, จุดจอดรถ ๒ สถานี Hill Side Plaza, จุดจอดรถ ๓ สถานีวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ, จุดจอดรถ ๔ สถานีกาดสวนแก้ว, จุดจอดรถ ๕ สถานี Icon Square, จุดจอดรถ ๖ สถานีช้างเผือก, จุดจอดรถ ๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษา, จุดจอดรถ ๘ สถานีพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, จุดจอดรถ ๙ สถานีแจ่งหัวลิน, จุดจอดรถ ๑๐ สถานีประตูท่าแพ, จุดจอดรถ ๑๑ สถานีตลาดสมเพชร, จุดจอดรถ ๑๒ สถานีช้างม่อย, จุดจอดรถ ๑๓ สถานีตลาดเมืองใหม่, จุดจอดรถ ๑๔ สถานีวัดเกต, จุดจอดรถ ๑๕ สถานีวัดอุปคุต, จุดจอดรถ ๑๖ สถานี Night Bazaar, จุดจอดรถ ๑๗ สถานีสุริวงศ์, จุดจอดรถ ๑๘ สถานีประตูเชียงใหม่, จุดจอดรถ ๑๙ สถานีวัวลาย, จุดจอดรถ ๒๐ สถานีศูนย์วัฒนธรรม, และจุดจอดรถ ๒๑ สถานีเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ต

โดยระยะแรกจะนำรถสมาร์ทบัสจำนวน ๑๒ คัน ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ๗๐ คน นั่งได้ประมาณ ๒๕ คน รับผู้โดยสารพิการได้ ๔ ที่นั่ง และ/หรือรถจักรยานได้ ๓ คัน ออกวิ่งระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. ความถี่ไม่เกิน ๒๐ นาที อัตราค่าโดยสารสำหรับปีนี้จะจัดเก็บในราคา ๒๐ บาท ตลอดสาย เพียงราคาเดียวไปก่อน

อนึ่ง RTC Chiang Mai Smart Bus จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคมที่จะถึงนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011