ททท. ตาก เชิญชวนร่วมงานวันช้างไทย ๑๓ มีนาคมนี้ ที่บ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เชิญชวนร่วมงาน วันช้างไทย ๑๓ มีนาคมนี้ ที่บ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคมที่จะถึงนี้

ตากน.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า จังหวัดตาก พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ในวันช้างไทย วันช้างไทย ณ บ้านปูเต้อ โดยในปีนี้จะมีช้างร่วมงานกว่า ๒๕ เชือก และชุมชนบ้านปูเต้อจะมีรายได้จากการนำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยว

กิจกรรมภายในงานจะมีขบวนแห่ช้างไปยังวัดปูเต้อ พิธีมัดมือช้าง การตรวจสุขภาพประจำปีช้าง การร่วมเลี้ยงอาหารช้างในบรรยากาศชุมชนปกาเกอญอ การชมบ้านปาเก่อญอจำลอง และการแสดงพื้นเมืองของชุมชน

ด้วยวันที่ ๑๓ มีนาคมของทุกปีเป็น วันช้างไทย ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ช้าง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคมของทุกปีเป็น วันช้างไทย เนื่องจากช้างที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดงานวันช้างไทย จัดพิธีสู่ขวัญและมัดมือช้างขึ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคมที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก เปิดทำการทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๕ ๑๔๓๔๑๓, tattak@tat.or.th และดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/taktravel

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011