งานแถลงข่าว “กาล่าปันสุข: THE PUREST LOVE”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางรณิดา เกตุเต็ม รองประธานชมรมแม่บ้านมหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ นางรัตนา สงวนโภคัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน กาล่าปันสุข: THE PUREST LOVE ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๓, ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคี กำหนดจัดงาน กาล่าปันสุข: THE PUREST LOVE ขั้นในวันที่ ๑๖ มีนาคมที่จะถึงนี้ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ เด้กยากไร้ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายที่ต้องการความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งปัญหาความเป็นอยู่และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน อุปกรณ์การเรียนสำหรับโรงเรียน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งยังขาดแคลนอยู่มาก อีกทั้งงบประมาณในการช่วยเหลือของภาครัฐมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือครบถ้วนทุกปัญหา การจัดงาน กาล่าปันสุข: THE PUREST LOVE ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในส่วนหนึ่ง

ภายในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์แบบเสื้อผ้า โดยแบ่งเป็น ๓ ชุด ได้แก่ ชุดวินเทจ ชุดราตรีดอกไม้ และชุดผ้าพื้นเมืองประยุกต์ โดยนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์กว่า ๕๐ คน และได้รับเกียรติจาก คุณอ้น สราวุฒิ มาตรทอง และ คุณเข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร นักแสดงที่มีชื่อเสียง จะร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วย รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มประชาชนดังกล่าว

ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะร่วมให้และแบ่งปัน สามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคได้ที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย คุณทิพวรรณ โบราณมูล โทร. ๐๘๔ ๘๓๐๑๙๕๒ และ ๐๕๓ ๒๑๒๖๓๘

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

Share.

About Author

ฝ่าย IT Support ดูแลและอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ๑๗๕/๙๐ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร 084-3672499 ติดต่อโฆษณา 083-8889011